Searched for: contributor:"Van der Voordt, D.J.M. (mentor)"
(1 - 20 of 57)

Pages

document
Andriessen, J.W. (author)
Procesmanagement van Transformatie Het procesverloop van een transformatieproces is complexer proces dan een nieuwbouwproces omdat een bestaand gebouw of complex een aantal gebouwspecifieke randvoorwaarden met zich meebrengt. Dit vergroot de kans op onvoorziene omstandigheden waardoor een transformatieproces moeilijker beheersbaar wordt dan een...
master thesis 1999
document
Huizinga, V. (author)
Hotels vormen in Nederland, in tegenstelling tot andere landen, nog geen gangbare optie om in te beleggen door vastgoedbeleggers. Slechts een enkeling belegt in hotels, terwijl de overigen de stap, door het risico dat verbonden is aan de exploitatie, nog niet durven te maken. De onbekendheid met de materie is een van de belangrijkste redenen van...
master thesis 2003
document
Van Hasselt, C. (author)
In Corporate Real Estate Management in de ziekenhuiszorg is onderzocht hoe de beschikbare kennis over Corporate Real Estate Management (CREM) wordt toegepast op de ontwikkeling en het beheer van ziekenhuisvastgoed en welke verbeteringen hierin mogelijk zijn, zodat zo goed mogelijk kan worden ingespeeld op de trends en ontwikkelingen in de...
master thesis 2005
document
Fikse, R. (author)
Met als bijlage: A0 poster. Inleiding: Nederland heeft te kampen met een structurele leegstand die zonder ingrijpen niet wordt opgelost. Transformatie kan van de mogelijkheden zijn om deze leegstand op te lossen. Op dit moment is transformatie vaak nog onaantrekkelijk doordat ontwikkelaars zich moet begeven op een onbekend terrein. Bij het...
master thesis 2008
document
Van der Kuil, G.H. (author)
Tijdelijk transformeren van kantoorgbouwen naar woningen met behulp van prefab inbouwpakketten. waarbij wordt onderzocht wat de invloeden hiervan zijn op de kosten, kwaliteit en tijd van het bouwproces.
master thesis 2008
document
Koster, C.A. (author)
De ontwikkeling van een bouworganisatie keuzemodel voor de zorgsector.
master thesis 2008
document
Vaziri, P. (author)
Transformatiepotentie van de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers voor andere woonfuncties
master thesis 2008
document
Huisman, E. (author)
master thesis 2008
document
Alblas, M.A. (author)
master thesis 2008
document
Alblas, M.A. (author)
Problemen in het ontwerpproces n.a.v. het pve of het programmeren. Het aansturen van het ontwerpproces via het PvE. Het managen van het programmeren. Informatie over het proces van programmeren
master thesis 2008
document
Schaap, A. (author)
master thesis 2009
document
Van Akkeren, S. (author)
probleemstelling: door de brand op 13 mei 2008 maakt men op BK City na een versneld voortraject abrupt kennis met een geheel nieuw en voor vele nog onbekende werksituatie. BK City is een innovatieve werkomgeving voor een creatief onderwijs- en onderzoeksgebouw. Het is onbekend hoe medewerkers hierop zullen reageren en welke risico's en kansen...
master thesis 2009
document
Maltha, S.M.J. (author)
Stappenplannen voor GGZ-instellingen om tot een vastgoed strategie te komen en om een samenwerking aan te gaan.
master thesis 2010
document
Van den Berg, S. (author)
master thesis 2010
document
Pawiroredjo, J.K. (author)
master thesis 2010
document
Taverne, F.N. (author)
Onderzoek naar de relatie tussen de courantheid van een ziekenhuisgebouw en de invloed van vastgoed op de productiviteit van een ziekenhuisorganisatie.
master thesis 2010
document
Mars, M.M.A. (author)
A balancing between social end financial advantages and disadvantages of sustainability measures for housing associations and their tenants for an optimal decision making.
master thesis 2011
document
Van der Burg, T.J. (author)
master thesis 2011
document
Rogaar, M. (author)
Duurzaamheid is een overheersend begrip geworden in de maatschappij. Bedrijven willen steeds duurzamer ondernemen en ook de bouw lijkt hiervan in de ban te zijn. In steeds meer bouwprojecten is duurzaamheid zelfs een van de belangrijkste criteria geworden. Sommige opdrachtgevers beweren zelfs de duurzaamste te zijn. Andere zijn huiverig voor...
master thesis 2011
document
Gmelig Meijling, C.P.W. (author)
master thesis 2011
Searched for: contributor:"Van der Voordt, D.J.M. (mentor)"
(1 - 20 of 57)

Pages