Searched for: contributor:"Van der Voordt, T. (mentor)"
(1 - 6 of 6)
document
Nguyen, D.T.C. (author)
master thesis 2015
document
Prokopová, A. (author)
Due to our aging population, numbers of people with dementia are constantly increasing, while both the cause and cure are still unknown. At the end of a lifetime, after all a person has been through, it is hard to let go. It is hard to let go on home, on memories, on one self. Due to the disease, many things become insecure and one’s life falls...
master thesis 2015
document
De Groot, F.M.A. (author)
Dit onderzoek is gefundeerd op het samenbrengen van twee maatschappelijke problemen. Allereerst is er de komst van hnw. Er is geen concrete informatie over de invloed van hnw op het Nederlandse kantorenvastgoed. Dit probleem wordt beantwoord, door te onderzoeken welke huisvestingskenmerken er een belangrijke en onderscheidende rol spelen voor...
master thesis 2012
document
Burgmeijer, E.R.T. (author)
Een afstudeeronderzoek naar de invloed van de fysieke omgeving op de medewerkerstevredenheid over de operatie afdeling van een ziekenhuis. Dit onderzoek wordt middels theoretisch en empirisch onderzoek verricht. Het resultaat van het onderzoek zal in de vorm van een adviesmodel worden gebruikt om opdrachtgevers en adviseurs meer inzicht te geven...
master thesis 2012
document
Leenders, L. (author)
Onderzoek naar de mogelijkheden om te kunnen concurreren met ziekenhuisvastgoed. Middels een patiëntenenquête is onderzocht welke vastgoedgebonden aspecten een belangrijke rol spelen bij de patiënt om te kiezen voor een bepaald ziekenhuis. Doormiddel van een simulatiemodel is onderzocht wat de (financiële) consequenties zijn van mutaties in het...
master thesis 2010
document
Karsten, M. (author)
De toepassing van geïntegreerde contracten is in opkomst. Ze biedt voordelen, maar de toepassing kent ook nadelen. Voordelen ten opzichte van het traditionele model zijn ondermeer de verhoogde sturing op tijd en geld, maar daar tegenover staat een verminderde sturing op het kwaliteitsaspect. Er is een angstbeeld ontstaan bij voornamelijk kleine...
master thesis 2009
Searched for: contributor:"Van der Voordt, T. (mentor)"
(1 - 6 of 6)