Searched for: contributor%3A%22Verruijt%2C+A.%22
(1 - 20 of 35)

Pages

document
Ferronato, M. (author)
doctoral thesis 2003
document
Strack, O.E. (author)
The complex variable method for solving two dimensional linearly elastic problems is used to obtain several fundamental analytical solutions of tunneling problems. The method is used to derive the general mathematical representation of problems involving resultant forces on holes in a half-plane. Such problems are encountered in geomechanics...
doctoral thesis 2002
document
Cornejo Córdova, C.J. (author)
A study of elastic wave motion in a dissipative medium, generated by surface forces is carried out in the present thesis. The main characteristic of the medium considered here, is that the dissipation of energy due to dynamic loads is not linearly proportional to the frequency. The purpose of this study is to describe the dynamic analysis of...
doctoral thesis 2002
document
Kort, D.A. (author)
For almost a century, steel sheet pile walls are applied worldwide as earth retaining structures for excavations and quay walls. Within the framework of the development of European structural codes for Civil Engineering works, the Eurocodes, Eurocode 3 Part 5 for design of steel sheet pile walls was issued in 1997. This code offers possibilities...
doctoral thesis 2002
document
Koelewijn, A.R. (author)
doctoral thesis 2001
document
Bakker, K.J. (author)
The topic of this thesis is the development of models for the structural analysis of soil retaining structures. The soil retaining structures being looked at are; block revetments, flexible retaining walls and bored tunnels in soft soil. Within this context typical structural behavior of these structures is discussed too. The emphasis within the...
doctoral thesis 2000
document
Wichman, B.G.H.M. (author)
doctoral thesis 1999
document
Schokking, F. (author)
doctoral thesis 1998
document
Van Baars, S. (author)
doctoral thesis 1996
document
Stuit, H.G. (author)
doctoral thesis 1995
document
Den Haan, E.J. (author)
doctoral thesis 1994
document
van den Berg, P. (author)
doctoral thesis 1994
document
Maas, C. (author)
doctoral thesis 1994
document
Brinkgreve, R.B.J. (author)
doctoral thesis 1994
document
De Smidt, J.T. (author)
In deze handreiking wordt een aantal overwegingen gegeven voor de inhoudsopgave van een Visie-ontwikkeling. Daarnaast wordt in een voorbeeld de Visie-ontwikkeling nader uitgewerkt. Op basis van deze notitie kan een discussie gevoerd worden over de wenselijkheid en de inhoud van een Visie-ontwikkeling in het planproces van de dijkversterking. Dit...
report 1994
document
De Smidt, J.T. (author)
De handreiking heeft een tweetal invalshoeken, waardoor de opbouw wordt bepaald. De eerste invalshoek is die van het dijkontwerp. Wat zijn de eisen die aan een goed ruimtelijk ontwerp gesteld kunnen worden? Op welke zaken moet gelet worden? Paragraaf 2, Aspecten van het dijkontwerp, is hieraan gewijd. In paragraaf 3 wordt aan de orde gesteld dat...
report 1994
document
De Smidt, J.T. (author)
Handreiking voor de visie-ontwikkeling voor dijkversterkingsprojecten conform aanbevelingen commissie Boertien
report 1994
document
De Smidt, J.T. (author)
De 'handreiking ruimtelijk ontwerpen' beschrijft het ontwerpproces dat al begint in de visie-ontwikkeling. Daar is een vormgever bij nodig. Die moet goed weten welke veiligheidseisen, LNC-eisen en andere maatschappelijke eisen er aan een dijktraject gesteld worden. Omgekeerd moet de opdrachtgever bij het kiezen van een architect goed weten wat...
report 1994
document
Bonnier, P.G. (author)
doctoral thesis 1993
document
Teunissen, J.A.M. (author)
doctoral thesis 1991
Searched for: contributor%3A%22Verruijt%2C+A.%22
(1 - 20 of 35)

Pages