Searched for: contributor%3A%22Verspuy%2C+C.+%28mentor%29%22
(21 - 29 of 29)

Pages

document
Van Ieperen, H.J. (author)
Nadat in hoofdstuk 1 een beschrijving van een zandvang is gegeven, komt in de volgende twee hoofdstukken de karakteristieke methode dan ook uitgebreid aan de orde, en is dan vooral van belang voor een beter inzicht in het probleem. In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van een literatuuronderzoek een aantal schematisaties van de gebruikte...
master thesis 1979
document
Jansen, P.C.M. (author)
In de waterbouwkunde spelen golven een grote rol. Krachten op konstructies worden voor een belangrijk deel bepaald door watersnelheden t.g.v. golven en golfhoogtes. Golven kunnen ook zandtransporten veroorzaken. Om deze krachten en zand-transporten zo goed mogelijk te kunnen voorspellen zijn studies noodzakelijk naar het gedrag van watergolven....
master thesis 1979
document
Burger, A.M. (author)
Er is een twee-dimensionaal numeriek getijdemodel gemaakt voor een deel van het Nederlandse kustgebied, tussen Kijkduin en de kop van Schouwen-Duivenland. De basis voor de berekeningsmethode wordt gevormd door het rekenmodel van dr. J.J. Leendertse. Nadat het model geijkt is, zijn er enige wijzigingen in aangebracht. Hierdoor is het mogelijk...
master thesis 1978
document
Oostenbrink, H.J. (author)
Of een golfverschijnsel interessant is in een leidingsysteem, is afhankelijk van de in de tijd veranderende randvoorwaarden. Als maat voor de snelheid waarmee de randvoorwaarden in de tijd veranderen kan een karakteristieke tijd Tk worden vastgesteld. Voor een leiding kan men stellen dat de voortplanting van drukgolven buiten beschouwing kan...
master thesis 1977
document
Onderdelinden, G. (author)
De civieltechnische werken hebben de laatste jaren een zeer snelle ontwikkeling doorgemaakt. Om een technisch verantwoorde constructie te maken is een fundamentele kennis vereist omtrent de krachten op en het gedrag van een constructie. Bij het ontwerpen van maritieme construties spelen de oppervlaktegolven een belangrijke rol en het is van...
master thesis 1976
document
Hakkaart, C.J.A. (author), Meyer, E. (author)
De resultaten van dit onderzoek moeten gezien worden als een bijdrage tot de oplossing van de Oosterseheldeproblematiek in zijn geheel en meer in het bijzonder als een uitwerking van een vergelijking van twee mathematische modellen t.w. de Expliciete Differentie methode en de Impliciete Differentie methode.
master thesis 1976
document
Saathof, L.E.B. (author), Verbeek, L.B. (author)
Het onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd: 1. Door ijking is gebleken, dat het model vrij betrouwbaar is, voor zover kon worden nagegaan uit de waterstanden. Er zijn ten tijde van de ijking geen snelheden in het prototype gemeten. 2. Bij snel (in enkele uren) tót een bepaalde waarde toenemende windsnelheid ontstaat op het meer een...
master thesis 1976
document
Van Eijk, G.J. (author)
Oplossingen voor een twee-dimensionaal toetsprobleem, met behulp van de "Eindige Elementen Methode".
master thesis 1973
document
Geluk, J.L. (author)
Het rapport bevat getijdeberekeningen over de afsluiting van het Veerse Gat zonder zandkreekdam.
master thesis 1972
Searched for: contributor%3A%22Verspuy%2C+C.+%28mentor%29%22
(21 - 29 of 29)

Pages