Searched for: contributor:"Visser, P. (mentor)"
(1 - 4 of 4)
document
Liu, J. (author)
Compare the 1D spectrum computed in SWAN (Svasek, 2007) with it measured by buoy OS4 in the Oosterschelde Estuary, serious underestimation of wave energy can be found on low-frequency band. Investigation has been performed to find the possible reasons for the missing energy on low frequency part. In this study, diffraction is hypothesized as the...
master thesis 2009
document
Van der Meijden, V.P. (author)
master thesis 2003
document
Stuurman, R. (author)
De Nederlandse kust is verre van uniform. Zo is een opvallend verschijnsel langs de kust het ontbreken van brandingsruggen voor de Delflandse kust, ter hoogte en ten zuiden van Scheveningen. Deze brandingsruggen worden normaliter gevormd onder brekende golven ter plaatse van de brekerlijn. Dit komt mede omdat onder de bijna brekende en net...
master thesis 1996
document
Boer, P. (author)
Om te beginnen is de hydraulische situatie ter plaatse van een toekomstige Hartelkering nader uitgewerkt. Met name aan het uitwerken van de situatie die ontstaat a.g.v. het overstromen van de hefdeur is het nodige zoekwerk in vakliteratuur vooraf gegaan. Op basis van de resultaten van het hierboven genoemde uitzoek- en denkwerk is vervolgens een...
master thesis 1993
Searched for: contributor:"Visser, P. (mentor)"
(1 - 4 of 4)