Searched for: contributor%3A%22Voorendt%2C+M.+%28mentor%29%22
(1 - 2 of 2)
document
Tintori, M. (author)
This thesis is part of a bigger project called Resilient DenCity, which is the title of a group project taking place at TU Delft and more specifically within Explore Lab 19 and it is conducted by four students: Cosimo Conserva (Public Realm), Matteo Ferrarese (Green Network), Vince Marchetto (Density) Mattia Tintori (Multi purpose flood...
master thesis 2015
document
Van Tilborg, R. (author)
Het zuidwestelijke deel van dijkring 43 bestaat voornamelijk uit een dijk. Op deze dijk bevinden zich enkele huizen. In de derde toetsronde primaire waterkeringen is aangegeven dat de waterkering niet voldoet. Omdat het hier een zeer groot en divers dijktraject is, is ervoor gekozen een onderdeel te onderzoeken. Dit betreft een dijkelement...
bachelor thesis 2013