Searched for: contributor%3A%22Wessel%2C+J.+%28mentor%29%22
(1 - 2 of 2)
document
Kamphuys, P.A. (author)
Een milieuvriendelijke oever kan gedefinieerd worden als een multifunctionele oever waarbij de ecologie een belangrijke rol speelt; m.a.w. natuurwaarden spelen in de aanleg, inrichting, onderhoud en beheer van dergelijke oevers een belangrijke rol. De functies van een milieuvriendelijke oever kunnen onderverdeeld worden in drie categorie├źn: 1....
master thesis 1989
document
Cruz, G. (author)
Als afstudeeronderwerp heb ik gekozen voor het bestuderen en het nader uitwerken van een plan, conform de huidige normen en randvoorwaarden, voor de verbetering van het dijktraject vanaf de bebouwde kom van Dodewaard tot aan de Kerncentrale. Het accent van het afstudeerwerk ligt op de constructieve en uitvoeringstechnische aspekten van de...
master thesis 1988