Searched for: contributor%3A%22Zitman%2C+Tjerk+%28mentor%29%22
(1 - 3 of 3)
document
Jelia, Jawid (author)
Immersed tunnel elements are prefabricated in the construction yard and then transported to the construction site to be integrated into the tunnel. During the transportation and immersion, the floating tunnel element is connected via cables to the immersion barges/pontoons. In this study, the hydrodynamical behavior of a floating tunnel element...
master thesis 2017
document
Onrust, Menno (author)
Een schutsluis maakt het mogelijk om schepen van het ene naar het andere waterpeil te brengen. Van belang is hierbij dat de krachten op de schepen in de sluis niet te hoog worden. Het vullen en ledigen van een schutsluis gaat gepaard met golf- en stromingsverschijnselen die krachten op schepen uitoefenen. De langskrachten mogen niet te groot...
bachelor thesis 2016
document
Oosterlo, Patrick (author)
The main goal of this study is to determine the relation between very oblique wave attack and overtopping, and to accordingly adjust the formulae for oblique wave attack. The required knowledge to be able to read and understand this report is of a Bachelor in civil engineering level. All around the world different types of structures are built...
bachelor thesis 2013