Searched for: contributor%3A%22van+Bueren%2C+Ellen+%28promotor%29%22
(1 - 5 of 5)
document
Wang, B. (author)
There is an increasing need for understanding the impacts of institutions on the integrated planning of transport and land use. High-speed railway (HSR) station areas, as nodes in transport networks and mixed-use areas, have become a focus in planning. The fast development of HSR station areas in China causes many problems, such as remote...
doctoral thesis 2022
document
van Steenbergen, A.A.C. (author)
Nationale opgaven zoals het woningbouwbeleid, de energietransitie en klimaatadaptatie zijn vraagstukken die door regionale instanties concreet moeten worden gemaakt in samenhang met de vraagstukken van de regio zelf. De regio, het niveau tussen de gemeenten en de provincie, heeft meestal geen duidelijke bestuurlijke grens en geen formele plaats...
doctoral thesis 2022
document
Goosensen, H.R. (author)
‘Falend toezicht’, ‘handhaving als probleem’, ‘toezicht onder vuur’ en ‘toezicht in crisis’. Uitspraken als deze laten zien dat het toezicht in Nederland vaak onder druk staat. Dat leidt tot veel aandacht van bestuurders en beleidsmakers - en tot een veelheid aan initiatieven om het toezicht te verbeteren. Dit boek gaat over toezicht - en richt...
doctoral thesis 2021
document
Leclercq, E.M. (author)
From the 1960s to the 1970s, a large number of Western inner cities went through a phase of severe deprivation due to both a relocation of manufacturing jobs that in turn led to a depopulation, a lack of investment and high unemployment and to suburbanisation made possible by the car. From the 1990’s, urban regeneration strategies were...
doctoral thesis 2018
document
Tummers-Mueller, L.C. (author)
Following the UN world summits on Climate Change (Paris 2015) and Habitat (Quito 2016), most European cities assume an active role to implement internationally agreed goals related to climate change, translated in the so-called New Urban Agenda. At the same time, the urban housing market is increasingly inaccessible for low- and middle-income...
doctoral thesis 2017
Searched for: contributor%3A%22van+Bueren%2C+Ellen+%28promotor%29%22
(1 - 5 of 5)