Searched for: contributor%3A%22van+der+Horst%2C+A.Q.C.+%28mentor%29%22
(21 - 26 of 26)

Pages

document
Francke, L. (author)
Er is onderzoek gedaan naar de technische en economische haalbaarheid van voorgespannen diepwanden. Binnen enkele randvoorwaarden, blijkt het goede mogelijkheden te geven om de zettingen van de belendingen tot een minimum te beperken.
master thesis 2009
document
De Groot, R.J.A. (author)
In general, an inland navigation lock has a structural lifespan of about 100 years, while in most cases this lock is not big enough anymore after 25 - 50 years. This is caused by the growing ship dimensions and/or intensities. A functional flexible lock is the solution for extending the functional lifespan. This type of lock is, with or without...
master thesis 2009
document
Smeets, R.P.P. (author)
High-rise residential buildings can be built in a broad variety of manners. The creation of a decision model with which the most economic construction methodology for a specific project can be obtained, was the goal of this research project. It has been carried out in cooperation with the Dutch contracting firm Boele & van Eesteren. Problem...
master thesis 2009
document
De Jong, D.J. (author)
Certain goods have properties that may cause severe effects in case of an accident during transport. The most striking events are the occurrence of fire and explosions. Since tunnels are isolated environments, many casualties and severe damage are to be expected in case of an explosion. Although the probability for such an event is rather small,...
master thesis 2000
document
Koopmans, M. (author)
In dit afstudeeronderzoek wordt het afmeerproces van grote schepen tegen open-steiger constructies. met flexibele dukdalven. behandeld. In de huiclige ontwerp-methode wordt uitgegaan van een energetische benadering. In clit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de gelcligheid van (oze methode en wordt een tweetal dynamische...
master thesis 1998
document
Hakstege, C.G. (author)
Ontwerp van een olieterminal voor Paktank bij Singapore op een kunstmatig eiland voor de kust. Uitvoering in vier fasen met een groot aantal aanlegplaatsen. In dit rapport wordt de benodigde capaciteit bepaald door wachttijdberekingen.
master thesis 1994
Searched for: contributor%3A%22van+der+Horst%2C+A.Q.C.+%28mentor%29%22
(21 - 26 of 26)

Pages