Searched for: contributor:"van der Voordt, Theo (editor)"
(1 - 15 of 15)
document
van der Voordt, Theo (author)
This chapter presents an overview of the development of activity-based workplaces worldwide, the drivers to change, some main findings from research into workplace management from the last two decades, and lessons learned regarding costs and benefits for organisations and employees. It connects these developments to the work of Frank Duffy and...
book chapter 2016
document
Binnekamp, R. (author), Nase, I. (author), Koppels, P.W. (author), Remøy, Hilde (author)
The department of MBE was originally called Real Estate & Project Management (BMVB: ‘Bouwmanagement & Vastgoedbeheer’) covering the domains of construction management and real estate management. The “raison d’être” for this new department was based on the recognition that a fair amount of architecture graduates were more interested in...
book chapter 2016
document
van der Voordt, Theo (author)
This book chapter presents an overview of many publications on adding value through corporate and public real estate, in chronological order. It discusses the concepts of added value and adding value, various value parameters, the relationships between input-throughput-output-outcome, and how to manage adding value by CREM in four steps. A such...
book chapter 2016
document
van der Voordt, Theo (author), Arkesteijn, M.H. (author)
Preface by the editors to introduce the book "Dear is Durable", a Liber Amicorum for prof. Hans de Jonge that was offered to him due to his farewell as professor of Real Estae Management and Development at the Department of Management in the Built Environment of the Faculty of Architecture TU Delft.
book chapter 2016
document
This book presents a huge number of contributions on corporate and public real estate management, urban development management, design and construction management and housing. These topics correspond with the names of the four sections of the Department of Management in the Built Environment at the Faculty of Architecture and the Built...
book 2016
document
van der Voordt, Theo (author), Arkesteijn, M.H. (author)
In this book chapter Theo van der Voordt and Monique Arkesteijn discuss the difference between corporate and public real estate management i.e. the perspective of the end users, and real estate management i.e. the perspective of investors and developers. Furthermore an overview is presented of the legacy of the (C)REM section of the Department...
book chapter 2016
document
Prins, M. (author), Hobma, Fred (author)
The leading principles for our new curriculum are to strengthen its scientific base, and to provide a program in which students orientate themselves along the full width of the domain and also have sufficient possibilities to specialize themselves.
book chapter 2016
document
van Bueren, Ellen (author), Daamen, T.A. (author), Chen, Y. (author), Franzen, A.J. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author), Hobma, Fred (author), Verheul, W.J. (author)
book chapter 2016
document
den Heijer, A.C. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
In dit hoofdstuk bespreken we veel voorkomende functies en actoren in het bouwproces, met een focus op vastgoedontwikkeling en -beheer. Een functie is een samenhangend geheel van activiteiten, bijvoorbeeld het verlenen van een opdracht of het uitvoeren van een bouwwerk.
book chapter 2004
document
van der Voordt, Theo (author)
In dit hoofdstuk bespreken we enkele centrale begrippen en mechanismen uit de<br/>omgevingspsychologie. Een goed begrip van de psychologische mechanismen waarmee mensen naar vastgoed kijken, gebouwen en buitenruimten beleven en gebruiken en vooren nadelen van huisvestingsalternatieven tegen elkaar afwegen, is essentieel voor een adequate...
book chapter 2004
document
de Jonge, Hans (author), den Heijer, A.C. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
In dit hoofdstuk wordt het vakgebied Vastgoedmanagement gepositioneerd ten opzichte van andere vakgebieden binnen de bouwkundige discipline. Daarnaast wordt ingegaan op de invulling van Vastgoedmanagement in de praktijk. Vervolgens worden verschillende uitgangspunten genoemd die het vakgebied tezamen definiëren, zoals het bij de TU Delft wordt...
book chapter 2004
document
de Vries, Jackie (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Arkesteijn, M.H. (author)
Ondanks een groot aantal publicaties en praktijkbeschrijvingen is er nog weinig wetenschappelijk gefundeerde kennis beschikbaar over de bijdrage van vastgoed aan de prestaties van organisaties. In dit hoofdstuk wordt vanuit een theoretische invalshoek meer inzicht gegeven in deze relatie. Stap voor stap werken we het schema uit verder uit en...
book chapter 2004
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
Het in kaart brengen van eisen, wensen en randvoorwaarden (de vraagspecificatie) wordt binnen het bouwproces aangeduid met de term programmeren. In het Engels spreken we van programming (USA) of briefing (UK) Het document waarin de eisen en wensen worden vastgelegd is het programma van eisen (PVE) ('programme of requirements' of 'brief'). In dit...
book chapter 2004
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
Richtlijnen voor sociaal veilig ontwerpen en beheren van woonzorgvoorzieningen voor ouderen
book chapter 1998
document
Plaisier, Ad (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Richtlijnen voor het ontwerpen en beheren van woonzorgvoorzieningen voor ouderen die voorzien in de behoefte aan privacy en contact. [Guidelines to incorporate the needs for privacy and social interaction in facilities for assisted living for the elderly]
book chapter 1998
Searched for: contributor:"van der Voordt, Theo (editor)"
(1 - 15 of 15)