Searched for: department:"Architecture"
(1 - 7 of 7)
document
Raue, A.K. (author), Kurvers, S.R. (author), Leijten, J.L. (author)
Dit artikel gaat vooral in op de binnenmilieuaspecten van natuurlijke ventilatie. Wat hebben we de afgelopen jaren geleerd?
journal article 2014
document
Van den Engel, P.J.W. (author), Kurvers, S.R. (author)
Wanneer is natuurlijke ventilatie zinvol en wanneer niet? Waarom zijn we in veel gevallen overgegaan naar volledig mechanisch geventileerde gebouwen? Hoeveel ventilatie is eigenlijk nodig? Dit soort vragen zijn niet zo eenvoudig en eenduidig te beantwoorden. Er zijn vele meningen over.
journal article 2014
document
Kurvers, S.R. (author), Raue, A.K. (author), Van den Ham, E.R. (author), Leijten, J.L. (author), Juricic, S.M.M. (author)
Often, when designing and operating buildings, the goal is to achieve low energy consumption as well as a healthy and comfortable indoor environment. Studies in the US and The Netherlands show a large discrepancy between the predicted and the actual energy consumption of buildings. Some buildings perform better than predicted, while other...
conference paper 2013
document
Kurvers, S.R. (author), Leijten, J.L. (author)
In dit artikel worden de normen en richtlijnen behandeld die op genoemde onderzoeken zijn gebaseerd. Ook wordt onderzocht hoe normen en richtlijnen voor thermisch comfort er in de toekomst uit zouden kunnen zien, waarbij een lager energiegebruik en verbeterd comfort de uitgangspunten zijn.
journal article 2013
document
Kurvers, S.R. (author), Leijten, J.L. (author)
Thermisch comfort is belangrijk. Voor het ontwerpen van het binnenklimaat, dimensioneren van klimaatinstallaties en beoordelen van het binnenklimaat in de praktijk is een comfortabel en gezond binnenklimaat één van de belangrijkste uitgangspunten. Simulaties van het ontwerp of metingen in praktijksituaties worden getoetst aan comfortcriteria....
journal article 2013
document
Arsandrie, Y. (author), Kurvers, S.R. (author), Bokel, R.M.J. (author), Van der Linden, A.C. (author)
The results presented in this paper are part of the doctoral research that is being done at Delft University of Technology, Netherlands. One of the main objectives is to find the level of thermal comfort accepted by people from the low-income group in Surakarta, Indonesia. Personal aspects (gender and clothing index), characteristics of the...
conference paper 2012
document
Arsandrie, Y. (author), Kurvers, S.R. (author)
As a preparation to develop guidelines and design principles for better dwellings in the tropics, a pilot survey was conducted to get data of the current situation of thermal comfort in the dwellings of low-income people in Surakarta, Central Java - Indonesia. These improper dwellings which locate nearby the rivers have ever been hit by big...
conference paper 2010
Searched for: department:"Architecture"
(1 - 7 of 7)