Searched for: department:"Architecture"
(1 - 4 of 4)
document
Polman, M.G. (author)
De aanleiding voor het schrijven van een proefschrift over de kleuren van het nieuwe bouwen waren de vele materiaaltechnische kleuronderzoeken die door mij zijn uitgevoerd ten behoeve van restauratie van monumenten van het nieuwe bouwen. De gebouwen blijken kleurrijk te zijn geweest maar dat is nauwelijks in geschreven bronnen terug te vinden....
doctoral thesis 2011
document
Deen, W. (author), Grafe, C. (author), Leupen, B. (author)
Deze reader is een uitgave in het kader van het Symposium 'Hoc modern is de Nederlandse architcctuur?' georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Rem Koolhaas als hoogleraar aan de Faculteit der Bouwkunde.
book 1990
document
Boekraad, C. (author), Bool, F. (author), Henkels, H. (author)
De tentoonstelling 'De Nieuwe Beelding in de architectuur. De Stijl' (31 maart tlm 17 juli 1983) vindt tegelijkertijd en in nauwe samenhang plaats met de eerste presentatie van 'De nalatenschap van Theo en Nelly van Doesburg.
book 1983
document
Beeren, W.A.L. (author)
Het functionalisme, het Nieuwe Bouwen, is een bij uitstek internationale beweging geweest; internationaal naar de maatstaven van toen eerst Europees (west- en oost-) , na 1933 wanneer Duitsland en Rusland afvallen, verspreidt het zich ook over andere continenten.
book 1982
Searched for: department:"Architecture"
(1 - 4 of 4)