Searched for: department:"BioMechanical%5C%2BEngineering"
(1 - 3 of 3)
document
Zult, P.G. (author)
Er is een theoretisch model opgesteld van de omzetting van een pulsvormig elektrisch ingangssignaal in een pneumatisch duursignaal door een hittedraadklep gekoppeld aan een pneumatisch relais. Daarna is onderzocht hoe de parameters van het model dienen te worden gekozen voor een minimaal energieverbruik per schakeling, terwijl tevens is getracht...
master thesis 1981
document
Eijkemans, R. (author)
Bij de pneumatische bekrachtiging van pro/ortesen is een laag energieverbruik belangrijk. In dit rapport wordt aangetoond dat theoretisch een belangrijke energiewinst te verkrijgen is door het gas in de motor te laten expanderen. De ontwikkeling van het pneumatische logika-circuit dat nodig is voor een dergelijke expansie wordt besproken. De...
master thesis 1980
document
Roodbergen, S.P. (author)
Hoofddoel van dit onderzoek is: het omlaagbrengen van elektrische energieverbruik bij een elektro-pneumatische omzetting voor prothesebesturing. Eisen hierbij zijn: voldoende pneumatisch uitgangssignaal en voldoende snelle responsie. De omzetter is onderverdeeld in klep en klepmotor. Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op vermindering...
master thesis 1974