Searched for: department:"Engineering%2C%5C%2BSystems%5C%2Band%5C%2BServices"
(1 - 1 of 1)
document
Rusman, P. (author)
Een onderzoek naar de effecten van factoren uit de Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, de aanpak van handelingsverlegenheid en de professionele attitude op de gebruikersacceptatie van de verwijsindex onder signaleringsbevoegden uit het voorveld.
bachelor thesis 2016