Searched for: department:"Engineering%2C%5C%2BSystems%5C%2Band%5C%2BServices"
(1 - 11 of 11)
document
Van Wee, G.P. (author), Maat, C. (author), De Bont, C. (author)
Elektrisch rijden is één van de manieren om de milieubelasting en het fossiele energiegebruik van personenmobiliteit te verminderen. We geven een overzicht van categorieën beleidsinstrumenten die beschikbaar zijn om aanschaf en gebruik van elektrische auto’s te stimuleren. Daaraan voorafgaand presenteren we een conceptueel model waarin de...
journal article 2015
document
Milakis, D. (author), Snelder, M. (author), Van Arem, B. (author), Van Wee, G.P. (author), Homem De Almeida Rodriguez Correia, G. (author)
lecture notes 2015
document
Araghi, Y. (author), Van Wee, G.P. (author)
This report is composed of two parts: a literature review on published material relating to historic vehicles and a data analysis on the survey gathered from historic vehicle owners in 15 EU countries. The literature review, which is a first of its kind in the field of historic vehicles (HVs), objectively looks at published academic material,...
report 2015
document
Van Wee, G.P. (author), Borjesson, M. (author)
Fietsen wint in steeds meer landen aan populariteit. Beleidsopties voor transportinfrastructuur worden in vele landen van te voren beoordeeld op basis van een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA). Voor fietsbeleidsopties is dat veel minder gangbaar. Dit paper bediscussieert de mogelijkheden om potentiële beleidsopties gericht op fietsen...
conference paper 2015
document
Sierzchula, W.S. (author), Bakker, S. (author), Maat, K. (author), Van Wee, G.P. (author)
De elektrische auto vermindert in potentie de uitstoot van broeikasgassen. Echter, maatschappelijke en economische baten zijn niet opgenomen in de verkoopprijs. Overheidsbeleid kan corrigeren voor dit marktfalen. Dit paper onderzoekt de invloed van prijsbeleid (financiële stimulansen voor de consument) op de adoptie van elektrische auto’s,...
journal article 2015
document
Maat, K. (author), Van Wee, G.P. (author), De Bont, C.J.P.M. (author)
Elektrisch rijden is één van de manieren om de milieubelasting en het fossiele energiegebruik van personenmobiliteit te verminderen. We geven een overzicht van categorieën beleidsinstrumenten die beschikbaar zijn om aanschaf en gebruik van elektrische auto’s te stimuleren. Daaraan voorafgaand presenteren we een conceptueel model waarin de...
journal article 2015
document
Van Wee, G.P. (author), Maat, K. (author)
Voor de grootschalige adoptie van elektrische voertuigen is adaptief beleid nodig. Zo kan de overheid inspelen op de grote dynamiek rond vraag en aanbod. Aan de vraagzijde geldt dat consumenten vooral de actieradius nog een probleem vinden. Bij de aanbodzijde is duidelijk dat fabrikanten de elektrische auto als een van de mogelijke duurzamere...
journal article 2015
document
Lucas, K. (author), Van Wee, G.P. (author), Maat, C. (author)
In this paper, we present the case that traditional transport appraisal methods do not sufficiently capture the social dimensions of mobility and accessibility. However, understanding this is highly relevant for policymakers to understand the impacts of their transport decisions. These dimensions include the distribution of mobility and...
journal article 2015
document
Chen, C. (author), Chorus, C.G. (author), Molin, E.J.E. (author), Van Wee, G.P. (author)
This paper derives, estimates and applies a discrete choice model of activity-travel behaviour that accommodates potential effects of task complexity and time pressure on decision-making. To the best of our knowledge, this is the first time that both factors (task complexity and time pressure) are jointly captured in a discrete choice model....
journal article 2015
document
Van Wee, G.P. (author)
journal article 2014
document
van de Coevering, P.P. (author), Maat, C. (author), Van Wee, G.P. (author)
conference paper 2014
Searched for: department:"Engineering%2C%5C%2BSystems%5C%2Band%5C%2BServices"
(1 - 11 of 11)