Searched for: department:"Engineering%2C%5C%2BSystems%5C%2Band%5C%2BServices"
(1 - 4 of 4)
document
Van den Berg, J. (author)
De termen “informatiebeveiliging” en “cyber security” worden vaak door elkaar gebruikt soms met dezelfde, soms met een afwijkende betekenis. Velen spreken vandaag de dag ook over cyberspace, bijvoorbeeld als een nieuw (door de mens gecreëerd) vijfde domein naast de bestaande domeinen land, water, lucht en ruimte. Een en ander roept de vraag op...
journal article 2015
document
Rahimi, E. (author), Tampinongkol, S. (author), Sedighi, M. (author), Van den Berg, J. (author), Veen, W. (author)
While supporting regulatory learning processes in work environments is increasingly becoming important, there is not a clear picture of the interaction between self- and coregulatory processes performed by learners in workplace e-learning systems. In this paper, by following a design-based research methodology, we develop a theory-based...
conference paper 2014
document
Rahimi, E. (author), Van den Berg, J. (author), Veen, W. (author)
While the concept of Web 2.0 based Personal Learning Environments (PLEs) has generated significant interest in educational settings, there is little consensus regarding what this concept means and how teachers and students can develop and deploy Web 2.0 based PLEs to support their teaching and learning activities. In this paper a conceptual...
journal article 2014
document
Rahimi, E. (author), Van den Berg, J. (author), Veen, W. (author)
Implementing personal learning environments (PLEs) in educational settings is a challenging and complex process. Teachers as the main agents of change in their classroom settings need support in designing and implementing these new learning environments and integrating them into the educational process. In this paper, we propose a model to...
journal article 2013
Searched for: department:"Engineering%2C%5C%2BSystems%5C%2Band%5C%2BServices"
(1 - 4 of 4)