Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 1 of 1)
document
Den Heijer, C. (author)
Bij de beoordeling van de veiligheid van de Nederlandse duinenkust wordt gebruik gemaakt van een rekenmodel dat, voor vastgestelde ontwerpomstandigheden, de mate van duinafslag bepaalt. De kern van dit rekenmodel wordt gevormd door het zogenaamde DUROS-rekenmodel (TAW, 1984). Op basis van beschikbare informatie en het verwachte bereik van de...
master thesis 2005