Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 14 of 14)
document
De Vriend, H.J. (author), Van Koningsveld, M. (author)
book 2012
document
Tsimopoulou, V. (author)
The Great Eastern Japan Earthquake and Tsunami of March 11, 2011 can be characterized as a catastrophe. It inundated over 560 km2 of land, devastating a large number of coastal communities, causing over 19,000 casualties and huge economic damage in the Tohoku region. Due to the relatively high frequency of tsunamis, the region was considered...
book 2012
document
Kok, M. (author), Theunissen, R. (author), Jonkman, S.N. (author), Vrijling, J.K. (author)
Korte samenvatting van de overstromingen door hurricane Katrina in augustus 2005 in New Orleans en omgeving. Beschrijving van de effecten op het gebied en de bewoners, kwantitatieve inschatting van de gevolgend, en wat we hieruit voor Nederland kunnen leren. Uitgave met ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken.
book 2006
document
Bosboom, J. (author), Fuchs, M. (author)
Interviews met een viertal emiritus hoogleraren in de waterbouwkunde over driekwart eeuw waterbouwkunde. Met een naschrift van Marcel Stive en Han Vrijling
book 2006
document
Sundar, V. (author), D' Angremond, K. (author)
(1) Functional requirements for Breakwaters - Prof. K.d' Angremond (2) Development of fishery harbors in India - Mr. K. Omprakash (3) Non-rubble Breakwaters and optimisation - Prof. K.d' Angremond (4) Wave energy caisson Breakwaters - Dr. S. Neelamani (5) Partially suspended porous wall Breakwaters - Dr. J.S. Mani (6) Case studies on stability...
book 2000
document
Agema, J.F. (author)
Bundeling van de lezingen ter gelegenheid van de 80e verjaardag van prof. Agema, naast de lezingen staan er twee interviews met prof. Agema in deze publicatie. De bijdragen van de overige sprekers zijn: Rijkswaterstaat: de (te) grote opdrachtgever in de GWW (Struik), De fundamenten onder het ontwerp (vd Meer), Buitenland en waterbouw (Zanetti),...
book 1999
document
Oumeraci, H. (author), Allsop, N.W.H. (author), De Groot, M.B. (author), Crouch, R.S. (author), Vrijling, J.K. (author)
Final report and appendices of the European project Proverbs on tools for the design of vertical breakwaters (caisson type breakwaters) and similar hydraulic structures in the coastal zone. It includes the loads (waves) as well as the strength of the structure (geotechnial aspects, structural aspects)
book 1999
document
Wijnolst, N. (author), Van der Hoeven, H.B. (author), Kleijwegt, C.J. (author), Sjöbris, A. (author)
This book is not about the technology of a selfloading and unloading ship system, but about the constraints and conditions under which shortsea shipping can compete against other modes, on the level of transit time, frequency of departure, quality of service and of course, in price. The environmental benefits will be treated "pro-memorie" in...
book 1993
document
De Vries, M. (author)
Lecture notes on morphological computations
book 1987
document
Agema, J.F. (author), Ferguson, A. (author), Stuip, J. (author), Tiemersma, J.J. (author)
In het voorliggende rapport is allereerst een inventarisatie gemaakt van studies, geïnitiëerd en uitgevoerd door diverse instanties, organisaties en/of belanghebbenden naar een verbinding tussen de Maas en de Rijn. De kern van het rapport is een tracé-onderzoek. Met behulp van een multicriteria-analyse werd eerst een tracébepaling uitgevoerd....
book 1985
document
Van der Linden, M. (author)
Onderzoek naar een veelheid van golfdempende constructies, toe te passen in de nieuwe meren in Zeeland (Grevelingenmeer, Zoommeer, Veerse meer), zoals drijvende golfbrekers, paalrijen en pallisades, autobanden.
book 1985
document
Agema, J.F. (author), Stuip, J. (author), Vrijling, J.K. (author), Verkerk, H. (author), Estourgie, A.L.P. (author), Verbeek, G. (author), Struik, P. (author), Altink, H. (author), Wiggerts, H. (author)
Overzicht van waterbouwkundige innovaties, uitgegeven naar aanleiding van het emiritaat van prof. J.F. Agema. 1. Vrijling, J.K., Het totaal overziende; 2. Verkerk, H., Afsluiting Zuiderzee; 3. Agema, J.F., Dijkherstel oostelijk Zuid-Beveland; 4. Estourgie, A.L.P., Aanleg nieuwe havenmond Hoek van Holland; 5. Verbeek, G., Bijzonder materieel bij...
book 1984
document
Battjes, J.A. (author), Bijker, E.W. (author)
Contains papers and discussions of the symposium: de Jong, J. - New wind waves flumes; Wiegel, R.L. - Waves and their effects on pile-supported structures; Svasek, J.N. - Statistical evaluation of wave conditions in deltaic areas; d'Angremond, K. and Van Oorschot, J.H. - Generation of irregular waves on model scales; Rogan, A.N. - A comparison...
book 1969
document
Van Douwen, A.A. (author)
- Biography of Johannes Theodoor Thijsse - British Hydraulic Engineering and Research - Probleme der Donau in Österreich - Évolution, depuis trente ans, de la Normalisation Internationale des Mesures de Débits en Conduite - L' Association Internationale d'Hydrologie Scientifique - Activities of Dutch Civil Engineers Abroad - Drawdown due to...
book 1963
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 14 of 14)