Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 37)

Pages

document
Kranenburg, C. (author)
The Prandtl mixing-length model of turbulent exchange of mass and momentum is applied to calculate the entrainment of overlying water into a layer of suspended fine sediment at a horizontal bed. In the field the flow and turbulence in such a concentrated benthic suspension (CBS) are driven by a streamwise pressure gradient resulting from the...
report 1999
document
Kranenburg, C. (author)
In quiescent water bodies that form part of estuarine or coastal water systems, such as harbours and access channels, fine sediments may deposit to form concentrated benthic suspensions (CBS). The flow velocities in these mud layers may become low, and the viscosities may become large, so that the Reynolds number decreases below a critical value...
report 1999
document
Kranenburg, C. (author)
lecture notes 1998
document
Kranenburg, C. (author)
Adopting a 1DV numerical model including the standard k-eps turbulence model, Winterwerp et al. (1999) calculated a saturation concentration for an initially uniform distribution of fine sediment concentration in steady flow. At concentrations exceeding the saturation concentration the concentration profile collapsed and all sediment was...
report 1998
document
De Klerk, A. (author), Meulepas, J.M. (author), Rhee, C.G. (author), Kranenburg, C. (author)
BESTAND A BEVAT HET HOOFDRAPPORT EN BESTAND B BEVAT DE BIJLAGEN Voor het optimaal beladen van sleephopperzuigers is het belangrijk om inzicht te hebben in de processen die plaats hebben in het beun van een sleephopperzuiger. Een van de deel-processen is het bezinken van zand in een hoog geconcentreerd zandwater mengsel onder invloed van...
report 1998
document
Van Schijndel, S.A.H. (author), Kranenburg, C. (author)
Jachthavens aan rivieren slibben steeds verder dicht. Als gevolg hiervan lopen de kosten voor het beheer van een dergelijke haven zo hoog op dat enkele havens misschien zelfs moeten sluiten. Daarom is er landelijk een onderzoek gestart om te bezien of de aanslibbing verminderd kan worden door aanpassing van de vormgeving van de haven....
report 1997
document
Kranenburg, C. (author)
The theory of hindered settling from a suspension developed by Kynch (1952) is known to satisfactorily describe the settling and primary consolidation of mud. This theory, in which effective stresses are disregarded, is reviewed for this purpose, and some analytical results for interface formation and consolidation are obtained. In particular it...
report 1992
document
Den Toom, A.M. (author), Kranenburg, C. (author)
Wanneer in een vat een korrelvormige vaste stof met een vloeistof wordt gemengd en de dichtheid van de vaste stof groter is dan die van de vloeistof, zal de stof bezinken. In dat geval zullen er na verloop van tijd boven een bepaald niveau in het vat geen deeltjes van de vaste stof voorkomen waarvan de valsnelheid groter is dan de afstand van...
report 1992
document
Kranenburg, C. (author)
In this article some field observations, made in recent years, of internal wave motions in a density-stratified estuary are presented, In order to facilitate the appreciation of the results, and to make some quantitative comparisons, the relevant theory is also summarized. Furthermore, the origins of stratification in estuaries is briefly...
report 1991
document
Kranenburg, C. (author)
The settling velocities of fine sediments can be determined using a sedimentation balance essentially consisting of a settling tube at the bottom of which the weight of the sediment deposited is measured as a function of time. The distribution of settling velocities then is calculated from an equation, which is known as Oden's formula. In this...
report 1991
document
Kranenburg, C. (author)
Dit rapport geeft een beknopte analyse van de verdunning en verspreiding van zout vanuit een gepland depot voor ontzilt zeezand in het Haringvliet. Beschouwd zijn de initiële menging van het zout bij terugwinnen van het zand, de verspreiding door stroming en turbulentie bij geopende spuisluis, en de verspreiding ten gevolge van door wind...
report 1991
document
Kranenburg, C. (author)
Dit rapport geeft een beknopte analyse van de verdunning en verspreiding van zout vanuit een gepland depot voor ontzilt zeezand in het Haringvliet. Beschouwd zijn de initiële menging van het zout bij terugwinnenvan het zand, de verspreidingdoor stroming en turbulentie bij geopende spuisluis, en de verspreidingten gevolge van door wind...
report 1990
document
Kranenburg, C. (author)
A k-model is formulated that consists of the turbulent kinetic energy equation and an algebraic expression for the mixing length taking into account the influence of stratification. Applicability of the model is restricted to shallow, nearly horizontal flows. For local-equilibrium flows the model reduces to the well-known mixing-length...
report 1985
document
Fontijn, H.L. (author), Kranenburg, C. (author)
De stroming en golfvoortplanting in het IJsselmeer na breuk van de dijk om een spaarbekken zijn theoretisch en experimenteel onderzocht. Het gebruikte wiskundige model gaat uit van axiaalsymmetrische voortplanting van lange golven. Voor het verkrijgen van resultaten zijn numerieke berekeningen uitgevoerd. De experimenten zijn verricht in een...
report 1985
document
Kranenburg, C. (author)
Gebruik makend van de behoudsvergelijkingen voor massa en momentum wordt de weerkaatsing van een als een discontinuïteit opgevatte lopende watersprong tegen een verticale, rechte, oever berekend. Onderscheid wordt gemaakt tussen twee vormen van weerkaatsing: de reguliere weerkaatsing en de z.g. Machweerkaatsing, die kan optreden als de sprong de...
report 1985
document
Kranenburg, C. (author)
lecture notes 1984
document
Kranenburg, C. (author)
Dit rapport is opgesteld als bijdrage aan de PATO-cursus: Vloeistofmechanica voor de waterleiding-ingenieur In vele gevallen zijn waterleidingbedrijven aangewezen op oppervlaktewater om aan de vraag te kunnen voldoen. Omdat de kwantiteit en kwaliteit van het beschikbare oppervlaktewater soms grote fluctuaties vertonen, legt men wel voorraad- of...
report 1984
document
Kranenburg, C. (author)
The rupture of a submarine oil pipeline starts var10US mechanisms leading to an oil spill. Among these mechanisms the leakage of oil driven by the difference in specific gravities of oil and seawater is difficult to quantify. A simple mathematical model has been developed and laboratory experiments have been carried out to obtain an insight into...
report 1983
document
Kranenburg, C. (author)
Experiments on mixed-layer deepening in a straight wind flume initially containing a two-layer fluid were carried out. In order to simulate an effectively unlimited water body, or a situation where the presence of end walls is not yet noticeable, the water from the upper layer was withdrawn at the downstream end, and supplied again at the...
report 1983
document
Kranenburg, C. (author)
The rupture of a submarine oil pipeline starts various mechanisms leading to an oil spill. Among these mechanisms the leakage of oil driven by the difference in specific gravities of oil and sea-water is difficult to estimate. A simple mathematical model has been developed and laboratory experiments have been carried out to obtain an insight...
report 1983
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 37)

Pages