Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 1 of 1)
document
Briene, M. (author), Koppert, S. (author), Van Gelder, P.H.J.A.M. (author)
Om een beeld te krijgen van de relatieve omvang van het risico verbonden met afslag aan de kust heeft RIKZ het initiatief genomen voor het laten uitvoeren van een onderzoek gericht op een vergelijking van de risico’s in de afslagzone met watergebonden risico’s elders in Nederland. Met watergebonden risico’s worden de risico’s bij overstroming...
report 2001