Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 4 of 4)
document
De Haan, C. (author)
Voor het ontwerp van rioolstelsels wordt gebruik gemaakt van hydrodynamische modellen. Met deze modellen worden stelsels zo ontworpen dat alleen bij buien die eens per 2 of 5 jaar optreden niet al het water wordt afgevoerd. Door deze modellen wordt de waterbeweging in de riolering goed beschreven en het is goed mogelijk om te bepalen hoe vaak er...
master thesis 2002
document
De Haan, W.F. (author), Verwaart, J.W.A. (author)
In het rivierwater worden microverontreinigingen, zoals zware metalen en oragnische chloorverbindingen (PCB's en PAK's) geloosd. De microverontreinigingen hechten zich voor het grootste deel aan het slib, dat evenals het zand door de rivier wordt meegevoerd. Het verontreinigde slib zakt uit in gebieden met lage stroomsnelheden en in gebieden...
master thesis 1987
document
De Haan, F.S. (author)
As a consequence of extracting gas from gas fields in the subsoil of the Groningen province during the last decades, seismic activity is increasingly encountered. As The Netherlands is not located in a seismic active area, dynamic loads due to earthquakes historically are not taken into account in structural design. The dynamic loads from...
master thesis 2016
document
De Haan, S.C. (author)
Dit verslag is het resultaat van een onderzoek van enige sedimenttransportformules. Het is opgezet in opdracht van het T.O.W. (Toegepast Onderzoek Waterkeringen) als voorbereidend onderzoek voor de keuze van een formule, die het beste tot een sedimenttransportformule voor een combinatie van stroom en golven kan worden omgewerkt. Het onderzoek...
master thesis 1977
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 4 of 4)