Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 2,139)

Pages

document
Van Kester, D. (author), Schoutens, P. (author)
Doelstelling van dit onderzoek is het via een haalbaarheidsstudie evalueren of, waar en hoe, het mogelijk is een stuwdam te realiseren in het Helmand-dal, en daarmee te voorzien in de vraag van de lokale bevolking naar elektrische energie. Al in een vroeg stadium van het onderzoek is geconstateerd dat deze doelstelling, binnen het kader van de...
bachelor thesis 2005
document
Platell, H. (author)
In dit onderzoek is aandacht besteed aan de gravitatie circulatie in de Waddenzee. Daarbij is de vraag of dit een rol kan spelen bij sedimenttransport. De gravitatie circulatie is een stroming die bovenin de waterkolom een andere stromingsrichting kent dan onderin en ontstaat doordat het water niet een uniforme dichtheid kent in het bekken....
bachelor thesis 2016
document
van Hoof, S. (author)
In Walla Walla, Washington the Mill Creek flows through an outdated concrete spillway that needs renovation. The city council of Walla Walla saw this as an opportunity to further develop this channel. Their desires include conservation of the fish ladder, enabling to sail by boat and to prettify the spillway. A Sobek 1D model was built to give a...
bachelor thesis 2016
document
Oosterlo, P. (author)
The main goal of this study is to determe the relation between very oblique wave attack and overtopping, and to accordingly adjust the formulae for oblique wave attack. The required knowledge to be able to read and understand this report is of a Bachelor in civil engineering level. All around the world different types of structures are built to...
bachelor thesis 2013
document
Van der Krogt, M.G. (author)
Volgens het rapport van de nieuwe Deltacommmissie onder leiding van oud minister Veerman zal de zeespiegel de komende honderd jaar met 0,65 tot 1,30 meter stijgen. Om de regio Rijnmond ook in de toekomst te beschermen tegen hoge waterstanden zal de Maeslantkering tot wel 30 keer per jaar moeten sluiten. Dit is ongewenst voor de Rotterdamse Haven...
bachelor thesis 2012
document
Tas, S.A.J. (author)
The topic of this paper is the study of the tidal velocity profiles within a region of fresh water influence (referred to as ROFI in this paper). These regions of fresh water influence occur where rivers discharge fresh water into salty seas. The main research question is how depth influences the behaviour of the tidal velocity profile in a...
bachelor thesis 2014
document
Van 't Veld, A.C. (author)
Het doel van dit rapport is als volgt: “Het realiseerbare regelbereik van langsdammen in de Waal bepalen, waarbij een zo groot mogelijke bijdrage aan de gewenste verandering in de afvoerverdeling bij de Pannerdensche Kop in de scenario’s Piekafvoer en Hoge afvoer & storm wordt behaald, zonder dat dit resulteert in negatieve gevolgen bij de...
bachelor thesis 2012
document
Winde, H.P. (author)
For this project, Environment Mapping & Surveying (EMS) from South Africa has provided two pressure meters for wave measuring. These pressure meters give a value for the pressure, which must be converted to pressure and after that to a Rayleigh distribution and a wave spectrum. Therefore is the purpose of this report to test the pressure meter...
bachelor thesis 2012
document
Bart, L. (author)
Wind waves are capable of dealing damage to hydraulic structures. In the ultimate case, the loads never exceed the strength of the structure. Unfortunately it is often impossible (or uneconomical) to design a structure that will fit this requirement. That is why structures are designed with a certain allowable probability of failure, displayed...
bachelor thesis 2013
document
Van Leeuwen, P. (author), Van Olst, L. (author), Van der Scheer, B.H. (author)
Door menselijke ingrepen zoals versmalling en rechttrekken van de rivier, winning van bouwstoffen en de bouw van waterwerken krijgen Nederlandse rivieren steeds minder zand en grind aangevoerd. De stroomsnelheid en daarmee de erosie nemen toe. Er ontstaan grote ontgrondingskuilen, die het risico op het bezwijken van de oever vergroten. Om dit...
bachelor thesis 2016
document
Hagenaars, G.S. (author), Van de Vries, C.A.M. (author)
This reports gives insight in the results of the exerpiments done with Ground Condolidators. This report will focus on the tests that evaluate the proposed execution method. In this execution method, the Ground Condolidators will be placed in batches (with help of a clamshell) on the bed to create a mattress. This mattress will slow down the...
bachelor thesis 2013
document
Vos, G.J. (author)
An overdose of sediment from the Cilalawi River is going into the reservoir Waduk Jatiluhur. This is resulting in the problem of reservoir capacity reduction. With water still coming from different rivers, the future will be inundation. In this matter the recommendation for this problem is check dam(s) and changing land use, stated by the local...
bachelor thesis 2012
document
Den Bieman, J. (author)
Tijdens experimenten in een stroomgoot, waarvan de bodem grotendeels bel<leed was met kiezeis, werd iets opmerkelijks opgemerkt. Op de plek waar de kiezels ophielden, een groot abrupt verschil in bodemruwheid dus, ontstond bij bepaalde combinaties van debieten en schuifhoogtes een verschijnsel wat leek op een golvende watersprong. In de...
bachelor thesis 2009
document
Bader, D.J. (author)
Floods are an increasing problem all over the world. Due to climate changes and socio-economic developments multiple areas are at risk. Flood risk is nowadays expressed as the global economic losses due to floods and these losses are raising. HKV and Deltares recognized this problem and started to develop a method to calculate flood risks. A...
bachelor thesis 2016
document
Arets, K. (author)
Het doel van dit bachelor eindproject is een antwoord vinden op de vraag of het mogelijk is door middel van het IH-2VOF model resultaten gevonden in een stroomgoot te simuleren. Dit moet worden uitgezocht omdat door gebruik te maken van dit model de teen van een golfbreker beter, veiliger en eenvoudiger ontworpen kan worden. Het onderzoek...
bachelor thesis 2014
document
Van Wijngaarden, M.J.P. (author)
To meet growing energy demands wind energy has become an important source of energy. In the last decade wind turbines have been installed offshore to accommodate even more wind power. The offshore wind resource is of a better quality, resulting in higher electricity output. On the other hand, the costs of constructing and installing support...
bachelor thesis 2013
document
De Vet, P.L.M. (author)
The effective thickness of the bedload layer over a river bed can be schematised as the total volume of bedload sediment that is in transport, divided by the surface. In practice, this layer is considered to have a constant thickness over time. Main question of this thesis is whether this assumption is valid. By analyzing the mass balance, it is...
bachelor thesis 2012
document
Henny, A. (author), Bronsvoort, K. (author)
A remote guesthouse in the Brazilian province of Rio de janeiro is using electricity from the nuclear fed power grid. The owner would like to change the energy supply from nuclear to hydropower if a hydropower plant would produce enough energy to keep the guesthouse running. A small hydropower plant could possibly produce enough energy for the...
bachelor thesis 2009
document
Van Rinsum, G.P. (author)
This document includes a survey whether the wind set-up formula is valid and accurate in case of irregularly shaped lakes with a strong varying water depth. The formula is designed for a pure theoretical situation, the question is whether the formula is valid in situations that differ a lot from the theoretical one. The research is carried out...
bachelor thesis 2015
document
Schoen, J.J. (author)
In 2008 presenteerde de Deltacommissie haar bevindingen om Nederland ook in de toekomst waterbestendig te houden. Aan van de aanbevelingen was het verhogen van het IJsselmeerpeil met anderhalve meter te verhogen, met verstrekkende gevolgen voor de verschillende aan het IJsselmeer liggende steden. Een van deze steden is Lelystad, dat in haar...
bachelor thesis 2011
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 2,139)

Pages