Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 33)

Pages

document
Van Leeuwen, P. (author), Van Olst, L. (author), Van der Scheer, B.H. (author)
Door menselijke ingrepen zoals versmalling en rechttrekken van de rivier, winning van bouwstoffen en de bouw van waterwerken krijgen Nederlandse rivieren steeds minder zand en grind aangevoerd. De stroomsnelheid en daarmee de erosie nemen toe. Er ontstaan grote ontgrondingskuilen, die het risico op het bezwijken van de oever vergroten. Om dit...
bachelor thesis 2016
document
van Hoof, S. (author)
In Walla Walla, Washington the Mill Creek flows through an outdated concrete spillway that needs renovation. The city council of Walla Walla saw this as an opportunity to further develop this channel. Their desires include conservation of the fish ladder, enabling to sail by boat and to prettify the spillway. A Sobek 1D model was built to give a...
bachelor thesis 2016
document
Platell, H. (author)
In dit onderzoek is aandacht besteed aan de gravitatie circulatie in de Waddenzee. Daarbij is de vraag of dit een rol kan spelen bij sedimenttransport. De gravitatie circulatie is een stroming die bovenin de waterkolom een andere stromingsrichting kent dan onderin en ontstaat doordat het water niet een uniforme dichtheid kent in het bekken....
bachelor thesis 2016
document
Verschuur, J. (author)
River floods are considered one of the most important natural disasters and causes huge damages every year, both in economic consequences and fatalities. Out of historical perspectives, human settlements are located in fertile and economic attractive delta regions. Deltas tend to be constantly changing nodes of economic and urban growth leading...
bachelor thesis 2016
document
Cete, C. (author), Haage, S. (author)
Om erosie en ontgronding in rivieren te voorkomen kan bodembescherming worden toegepast. Voor stenen als bodembescherming zijn er al twee verbanden bekend tussen de stroomsnelheid waarbij de stenen instabiel worden, ofwel de kritieke stroomsnelheid, en de diameter. Deze twee verbanden zijn door de onderzoekers Izbash en Shields samengesteld....
bachelor thesis 2016
document
Bader, D.J. (author)
Floods are an increasing problem all over the world. Due to climate changes and socio-economic developments multiple areas are at risk. Flood risk is nowadays expressed as the global economic losses due to floods and these losses are raising. HKV and Deltares recognized this problem and started to develop a method to calculate flood risks. A...
bachelor thesis 2016
document
Van Rinsum, G.P. (author)
This document includes a survey whether the wind set-up formula is valid and accurate in case of irregularly shaped lakes with a strong varying water depth. The formula is designed for a pure theoretical situation, the question is whether the formula is valid in situations that differ a lot from the theoretical one. The research is carried out...
bachelor thesis 2015
document
De Jong, H.C. (author)
De jachtclub van Scheveningen heeft een plaats in de haven van Schevenigen gekregen. Veel mensen vertoeven hier tijdens hun vrije tijd en in hun vakanties omdat het een aantrekkingspunt is voor recreatie. Deze verschillende functies en belangen van de haven leveren op zichzelf al veel werkgelegenheid op. Het havengebied van Scheveningen is dan...
bachelor thesis 2015
document
Feij, C.C.L. (author)
Voor meren is het gebruikelijk de windopzet te voorspellen met een formule die als parameters de strijklengte, de waterdiepte, de invalshoek van de wind en de windsnelheid in het kwadraat heeft. In deze formule zit een constante verwerkt die in de literatuur verschillende waarden heeft. In dit onder-zoek wordt er gekeken naar de gemiddelde...
bachelor thesis 2015
document
Ratering Arntz, A.M. (author)
Afgelopen zomer zorgde hevige regenval voor grote overstromingen in de wijk Asparuhovo. Deze wijk ligt aan de heuvelachtige zuidkant van de kuststad Varna in Bulgarije. Na twee dagen van aanhoudende neerslag kwam er op 19 juni plots een grote modderstroom door de wijk heen zetten. Het gevallen regenwater behoort te worden afgevoerd van het hoger...
bachelor thesis 2015
document
Tas, S.A.J. (author)
The topic of this paper is the study of the tidal velocity profiles within a region of fresh water influence (referred to as ROFI in this paper). These regions of fresh water influence occur where rivers discharge fresh water into salty seas. The main research question is how depth influences the behaviour of the tidal velocity profile in a...
bachelor thesis 2014
document
Arets, K. (author)
Het doel van dit bachelor eindproject is een antwoord vinden op de vraag of het mogelijk is door middel van het IH-2VOF model resultaten gevonden in een stroomgoot te simuleren. Dit moet worden uitgezocht omdat door gebruik te maken van dit model de teen van een golfbreker beter, veiliger en eenvoudiger ontworpen kan worden. Het onderzoek...
bachelor thesis 2014
document
Hagenaars, G.S. (author), Van de Vries, C.A.M. (author)
This reports gives insight in the results of the exerpiments done with Ground Condolidators. This report will focus on the tests that evaluate the proposed execution method. In this execution method, the Ground Condolidators will be placed in batches (with help of a clamshell) on the bed to create a mattress. This mattress will slow down the...
bachelor thesis 2013
document
Van Tilborg, R. (author)
Het zuidwestelijke deel van dijkring 43 bestaat voornamelijk uit een dijk. Op deze dijk bevinden zich enkele huizen. In de derde toetsronde primaire waterkeringen is aangegeven dat de waterkering niet voldoet. Omdat het hier een zeer groot en divers dijktraject is, is ervoor gekozen een onderdeel te onderzoeken. Dit betreft een dijkelement...
bachelor thesis 2013
document
Van der Zwaag, J. (author)
In the mass balance of a riverbed, some terms are usually assumed constant for reasons of simplicity. One of the terms assumed to be constant is the change in bedload layer, which is defined as the sediment transport divided by the particle velocity. To study the effect of this assumption, a numerical morphodynamic model has to be computed. For...
bachelor thesis 2013
document
Bart, L. (author)
Wind waves are capable of dealing damage to hydraulic structures. In the ultimate case, the loads never exceed the strength of the structure. Unfortunately it is often impossible (or uneconomical) to design a structure that will fit this requirement. That is why structures are designed with a certain allowable probability of failure, displayed...
bachelor thesis 2013
document
Van Wijngaarden, M.J.P. (author)
To meet growing energy demands wind energy has become an important source of energy. In the last decade wind turbines have been installed offshore to accommodate even more wind power. The offshore wind resource is of a better quality, resulting in higher electricity output. On the other hand, the costs of constructing and installing support...
bachelor thesis 2013
document
Oosterlo, P. (author)
The main goal of this study is to determe the relation between very oblique wave attack and overtopping, and to accordingly adjust the formulae for oblique wave attack. The required knowledge to be able to read and understand this report is of a Bachelor in civil engineering level. All around the world different types of structures are built to...
bachelor thesis 2013
document
De Vet, P.L.M. (author)
The effective thickness of the bedload layer over a river bed can be schematised as the total volume of bedload sediment that is in transport, divided by the surface. In practice, this layer is considered to have a constant thickness over time. Main question of this thesis is whether this assumption is valid. By analyzing the mass balance, it is...
bachelor thesis 2012
document
Van der Krogt, M.G. (author)
Volgens het rapport van de nieuwe Deltacommmissie onder leiding van oud minister Veerman zal de zeespiegel de komende honderd jaar met 0,65 tot 1,30 meter stijgen. Om de regio Rijnmond ook in de toekomst te beschermen tegen hoge waterstanden zal de Maeslantkering tot wel 30 keer per jaar moeten sluiten. Dit is ongewenst voor de Rotterdamse Haven...
bachelor thesis 2012
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 33)

Pages