Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 4 of 4)
document
Bruins, R.J. (author)
To counteract relative sea level rise, Rijkswaterstaat nourishes the Dutch coast with sand. This sand spreads out over the shoreface zone, beach and dunes. One of the nourishment types is the shoreface nourishment. In this thesis, data of historical shoreface nourishments along the Dutch coast is analysed to find the factors that influence this...
master thesis 2016
document
Bruins, L. (author)
Bij grote vliegtuigbelastingen zoals die voorkomen bij landingsbanen en platformen op Schiphol, wordt een cementgebonden fundering toegepast. Deze fundering dient tot spreiding van de belastingen naar de ondergrond, zodat de spanningen daar niet worden overschreden. Om scheurvorming in de fundering te reguleren wordt na verdichting een rooster...
master thesis 1995
document
Bruins, M.A. (author)
Bij onderzoekingen met betrekking tot sedimenttransport onder invloed van golven en/of stroom, .is het wenselijk te beschikken over een'meetsysteem, waarmee in een willekeurig punt boven het zandbed de momentane en eventueel de gemiddelde zandconcentratie kan worden bepaald. Bij onderzoek naar bijv. het opwervelmechanisme aan de bodem is het...
master thesis 1982
document
Bruins, M.A. (author)
Bij de bepaling van de ontwerphoogte van een waterkering is naast de ontwerpwaterstand de golfoploophoogte een belangrijk gegeven. Met betrekking tot de golfoploophoogte zijn in het verleden vele onderzoekingen gedaan aan de hand van modellen. Deze modelproeven werden uitgevoerd met regelmatige golven, bij gebrek aan geschikte golfopwekkers. Pas...
master thesis 1981
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 4 of 4)