Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 5 of 5)
document
Van Blokland, J. (author), De Groot, P. (author), Rot, M. (author), Wieringa, S. (author), Wijnands, R. (author)
In this multidisciplinary project a proposal for a framework for tsunami risk management in Chile, has been developed. This was done using Iquique in the north of Chile as a case study. Solutions for improvement of current practice have been searched within specific activity areas of hazard management: prediction, mitigation and response....
student report 2013
document
De Groot, R.J.A. (author)
In general, an inland navigation lock has a structural lifespan of about 100 years, while in most cases this lock is not big enough anymore after 25 - 50 years. This is caused by the growing ship dimensions and/or intensities. A functional flexible lock is the solution for extending the functional lifespan. This type of lock is, with or without...
master thesis 2009
document
De Groot, J.K. (author)
In deze studie wordt de weerstand tegen strorning in de Gorai rivier onderzocht. Als basis voor deze studie zijn veldmetingen gebruikt die gedaan zijn door een joint venture van Baggermaatschappijen onder leiding van Koninklijke Boskalis Westminister. Deze studie is gedaan in opdracht van Koninklijke Boskalis Westminister. De ruwheid is een...
master thesis 1999
document
De Groot, A.E.A. (author)
De keuze voor het gebruik van een type tunnelboormachine in Nederland ligt niet eenduidig vast, omdat de grondopbouw zeer heterogeen en de grondwaterstand zeer hoog is (bijna altijd boven het aanlegniveau van de tunnel). Het probleem is dus het ontbreken van de juiste criteria en aspecten voor de keuze van de juiste tunnelboormachine (TBM). Het...
master thesis 1997
document
De Groot, M.B. (author)
Hier volgt de beschrijving van een berekeningsmethode van de stabiliteit van stortsteen op een drempelconstructie, allereerst in permanente stroom. Dit probleem werd uitgebreid bestudeerd in het Waterloopkundig Laboritorium ten behoeve van de Deltawerken. Het resultaat bestond uit twee formules (zie par 2), die wel practisch zijn, maar slechts...
master thesis 1976
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 5 of 5)