Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 6 of 6)
document
Maas, G.P. (author)
This thesis focuses on quay wall structures in the Port of Rotterdam. A quay wall is a soil retaining structure where ships can moore and transfer goods. Over the centuries the developments in quay wall structures have been tremendous, due to increasing ship dimensions, loads and crane designs. Next to that climate change is a hot topic nowadays...
master thesis 2011
document
Maas, A. (author)
Voorspellingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over veranderingen in klimaat en bodemdaling geven aan dat de stijging van de zeespiegel, gecombineerd met de bodemdaling, in Nederland kan leiden tot een relatieve zeespiegelstijging van 25 cm tussen het jaar 2000 en 2050. Een ander verwacht effect van de...
master thesis 2002
document
Maas, K. (author)
Geokunststoffen worden voor verschillende doeleinden toegepast in de waterbouw, de wegenbouw, de milieutechniek en de funderingstechniek. De kunststoffen vervullen hierbij de functie van o.a. wapening, filter, scheiding of scherm. Bij elke toepassing speelt het wrijvingsgedrag tussen grond en geokunststof een belangnjke rol voor de stabiliteit...
master thesis 1994
document
Maas, F. (author)
Er zijn twee manieren waarop een sleephopperzuiger zijn lading zand kan lossen. De eerste manier is om de kleppen in de bodem van de beun (= laadruim) te openen, waardoor het zand ter plekke op de bodem bezinkt. De andere manier is om het zand via een, op het schip aanwezige, leegzuig installatie aan wal te persen. Voor deze laatste mogelijkheid...
master thesis 1992
document
Maas, J.F. (author), Roukema, D.C. (author)
Al vele jaren wordt in landen met een tamelijk streng winterklimaat onderzoek gedaan naar het fenomeen ijs op rivieren, met name naar de grootte en gevolgen van ice-jams. Een ice-jam bestaat uit schollen, die ineengeschoven zijn door de sleepkracht van stroming of wind. Een ice-jam moet in evenwicht zijn. Ten tijde van het ontstaan en de...
master thesis 1991
document
Maas, G.J. (author)
Het onderwerp van dit afstudeerwerk is het ontwerp voor de uitwateringssluis te Dintelsas, waar de rivier de "Mark en Dintel" in het Volkerak uitmondt. Door middel van de sluis moet de afvoer én het peil van de rivier worden beheerst. Tevens moet het mogelijk zijn dat bij gelijke binnen- en buitenwaterstand schepen de sluis passeren. In het...
master thesis 1977
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 6 of 6)