Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 2 of 2)
document
Van Aarle, R.R.J. (author)
This study is about the effect of outer-delta bottom topographies adaptations on salt water intrusion in estuaries. An increase in salt water intrusion is considered as problematic in a lot of estuaries in the world. Various solutions are developed in the past to reduce salt water intrusion. These solutions have also negative side effects. An...
master thesis 2015
document
Torenga, E.K. (author)
In estuaria zoals de Westerschelde komen eb- en vloedgeulsystemen voor. Dit zijn twee geulen, gescheiden door een plaat, waarin de ene geul netto een stroming in zeewaartse richting kent (ebgeul), en de andere netto een stroming landinwaarts (vloedgeul). Menselijke ingrepen zoals baggeren en storten zullen een verstoring veroorzaken in het...
master thesis 2001