Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 8 of 8)
document
Jansen, M.J. (author)
In the early seventies the hydrocarbon development of the Beaufort Sea - McKenzie delta region started with the search for oil. To determine if hydrocarbon reserves were to be found a number of artificial exploration-islands were designed and built between 1973 and 1986. Artificial islands were chosen to function as drilling platforms because...
master thesis 1999
document
Jansen, M. (author)
In dit onderzoek staat het modelleren van de opwekking en transport van zoutspray centraal. De aanleiding tot dit onderzoek ligt in de vraag hoeveel zoutspray er in de duinen van Voome en Goeree neerslaat als Maasvlakte 2 aangelegd zal worden. Het produktiemodel van zoutspray is gebaseerd op het golfmodel uit Unibest en een produktie model...
master thesis 1998
document
Jansen, M. (author)
In 1966 some communities in the western part of Noord-Brabant decided to build a harbour and industrial area (IHM) near Moerdijk. This area can be reached by ocean-going vessels. These vessels have a maximum draught of 8,40 meters. Since the closure of the Haringvliet and the Volkerak in 1970, there is deposition of silt and sand in the whole...
master thesis 1996
document
Jansen, P.L.M. (author), Vreeburg, I.C. (author)
The Gulf of Khambat in India is an estuary with an extremely large tidal range which in average circumstances varies between approximately 4.5 m for a neap-tide and 8.5 m. f or an average spring-tide. This large tidal difference goes hand in hand with a tidal flow in the range of 6 to 11 * 109 m3 per tidal cycle. Due to these features the Gulf...
master thesis 1992
document
Jansen, S.E.A. (author)
Reeximination of the noursihments on Sylt, Germany using the methods described in the "Manual on Artificial Beach Nourishment" with a one-line method, assuming a Gaussian shape of the coastline. (Estimated year of publication)
master thesis 1988
document
Jansen, J.F.P. (author)
Na een algemene inleiding, wordt in hoofdstuk 2 de afgezonken tunnel als bouwwijze behandeld. Omdat de Tigris een zeer groot sedimenttransport heeft, is het baggeren van een afzinkgeul zonder voorzorgsmaatregelen niet mogelijk. Daarom wordt gekozen voor het afzinken binnen de bescherming van een damwand. Het profiel voor deze damwand wordt...
master thesis 1985
document
Jansen, E.F.P. (author)
Dit ontwerp omvat een model onderzoek naar het stroombeeld rond een pijp, die horizontaal is opgesteld nabij een zandbed en die dwars op de stroomrichting geplaatst is. Het stroombeeld is eenparig. Onderzocht is in hoeverre de potentiaalstromingstheorie toepasbaar is en of het resultaat hiervan bruikbaar is om een ontgrondingsdiepte te berekenen...
master thesis 1981
document
Jansen, P.C.M. (author)
In de waterbouwkunde spelen golven een grote rol. Krachten op konstructies worden voor een belangrijk deel bepaald door watersnelheden t.g.v. golven en golfhoogtes. Golven kunnen ook zandtransporten veroorzaken. Om deze krachten en zand-transporten zo goed mogelijk te kunnen voorspellen zijn studies noodzakelijk naar het gedrag van watergolven....
master thesis 1979
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 8 of 8)