Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 14 of 14)
document
Curto, V. (author)
The morphological impact on nourishments of conditions with high oblique wave incidence has been investigated in literature using either a one-line approach or quasy-2D models. These models predict downdrift nourishment migration and the generation of alongshore sand waves for persistent conditions with high oblique wave incidence. However,...
master thesis 2014
document
Labrujere, A.L. (author)
Carbon Footprinting is a method of determining the environmental impact of a product or service. It focuses only on pollutions to the air by greenhouse gasses. There is a strong focus on these gases caused by intergovernmental alliances that restrict the amount of emitted gas. These agreements have been made, as a result of the widely accepted...
master thesis 2010
document
Buijs, J.N. (author)
Het zoeken naar een geschikte locatie voor een nieuw aan te leggen vliegveld heeft in Nederland al tot vele studies geleid. Een van de altrnatieve locaties voor het huidige Schiphol is een nog aan te leggen eiland in de Noordzee en wordt 'Schiphol in zee' genoemd. Bij grootschalige landaanwinning in open zee worden twee verschillende types...
master thesis 2003
document
Joustra, T.A. (author)
AI sinds jaar en dag worden over de hele wereld strandsuppleties uitgevoerd. Het doel van die strandsuppleties is de verdediging van kusten en de verbetering van de recreatiemogelijkheden. Om die laatste reden is er eind jaren tachtig een vooroeversuppletie uitgevoerd bij de Gold Coast in Queensland, Australie. Het morfologisch gedrag van die...
master thesis 2001
document
Joustra, T.A. (author)
AI sinds jaar en dag worden over de hele wereld strandsuppleties uitgevoerd. Het doel van die strandsuppleties is de verdediging van kusten en de verbetering van de recreatiemogelijkheden. Om die laatste reden is er eind jaren tachtig een vooroeversuppletie uitgevoerd bij de Gold Coast in Queensland, Australie. Het morfologisch gedrag van die...
master thesis 2001
document
Te Gussinklo Ohmann, D.B. (author)
Artificial nourishment is an often used measure along the Dutch coast. Advantages are, amongst others, the lower costs, no negative influence on recreation and in contrast to hard measure it does not have negative consequences for the adjacent coastal areas. A disadvantage is that in most cases a repetition of the nourishment will be necessary...
master thesis 1999
document
Bekooij, J. (author)
Het onderwerp van dit afstudeerproject is ontstaan naar aanleiding van een prijsvraag van de gemeente Zijpe. Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Zijpe en Hazepolder werd een prijsvraag uitgeschreven met als onderwerp: "kijk op de kust". Door de TU-Delft, in samenwerking met Alkyon, werd aan de prijsvraag meegedaan. Hun "kijk op de...
master thesis 1999
document
Halbertsma, B. (author)
Als men de Nederlandse geschiedenis bekijkt dan is er een steeds terugkerend element te ontdekken: de strijd tegen de zee. Er is in het verleden veelland veroverd op het water, maar er moet constant voor gezorgd worden dat het gewonnen land behouden blijft. Als er niet actief zou worden ingegrepen dan zou binnen afzienbare tijd de kustlijn sterk...
master thesis 1997
document
Ter Wengel, M. (author)
Al eeuwenlang wordt er in Nederland gestreden met de zee. Erosie van de kust zorgt voor een grote bedreiging van het achterland van overstromingen met vaak grote schade tot gevolg. Om de steeds waardevollere infrastructuur in het achterland te beschermen, worden er steeds verdergaande maatregelen getroffen om de kust tegen overstromingen te...
master thesis 1997
document
Groenewoud, M.D. (author)
In the framework of the NOURTEC project experimental nourishments have been executed. The NOURTEC project is an EU-research project in the scope of the program for Marine Science and Technology (Mast II). NOURTEC stands for Innovative Nourishment Techniques Evaluation. Full-scale experiments have been carried out in three different countries ...
master thesis 1996
document
Kersting, N.F. (author)
In 1993 an artificial sand nourishment was carried out at the coast of Terschelling. The total amount of supply was deposited in a trough between two breaker bars, up to a level of about NAP -5m. The present report gives a prediction of the development of the coast in the next 10 years. For this, a mathematical model has been used, in which the...
master thesis 1995
document
Winter, T. (author)
A literature review is undertaken to understand the causes and the effects of the first process. Using the resulting equations, the UNIBEST-TC program is verified for the process of wave transmission over and through a submerged breakwater. Due to the fact that only impermeable breakwaters can be implemented in the program, deviations occur. For...
master thesis 1993
document
Jansen, S.E.A. (author)
Reeximination of the noursihments on Sylt, Germany using the methods described in the "Manual on Artificial Beach Nourishment" with a one-line method, assuming a Gaussian shape of the coastline. (Estimated year of publication)
master thesis 1988
document
Koster, M. (author), Stive, R. (author)
Summaries of references on beach nourishment.
master thesis 1980
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 14 of 14)