Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 18 of 18)
document
De Vries, P.A.L. (author)
In response to the devastation caused by Hurricane Ike to the Galveston Bay Area, Texas, United States in September 2008, several proposals emerged to protect the region against future storm surges. One of them is a coastal spine called the ’Ike Dike’. A challenge for this 160 km [100 mi] long flood protection is to cross Bolivar Roads, a 2.8 km...
master thesis 2014
document
Buring, P. (author)
Traditional quay wall structures are not very flexible, because they are often hard to adapt and to reuse. However, changes in the container shipping market, international conflicts and new generations of vessels are some examples that could drive the desire the relocate or adapt quay wall structures. The objective of this thesis is to design a...
master thesis 2013
document
Truong, H.S. (author)
The demand for large discharge sluices in Viet Nam is increasing as the constructions of small river barriers show their restrictions in flooding and salt intrusion protection. The main objective of this study is therefore to research an appropriate design for the sluice structure type that can be applied in Vung Tau Go Cong, which is the...
master thesis 2012
document
Liang, J.W. (author)
In this thesis the impact of an earthquake on quay walls located at the Euromax terminal of the Port of Rotterdam is analyzed. A quay wall is a soil retaining structure where ships can moore and transfer goods. Seismic behaviour of two different types of quay walls are investigated and compared by performing a seismic analysis on the Euromax...
master thesis 2011
document
Schoolderman, J.E. (author)
The purpose of this thesis was to develop a preliminary concept design of a wave energy converter. The type of device designed was limited by several starting points which stipulated, among other criteria, a robust structure which can be constructed within a breakwater and can generate electricity from a fairly mild (in the order of Hs=0.5-1.5m)...
master thesis 2009
document
Verhagen, B. (author)
In bouwdok Barendrecht worden sinds 1966 elementen gestort voor afzinktunnels. AI die tijd is voor het openen en sluiten van het dok een deel van het dijklichaam tussen Oude Maas en Bouwdok afgegraven en weer opgebouwd. Deze operatie kost elke keer 3,6 miljoen gulden. Het hier gepresenteerde onderzoek bekijkt de mogelijkheden voor een goedkoper...
master thesis 1999
document
Heijn, K.M. (author)
Recently, interest in vertical breakwaters has grown. The development of ports from natural small harbours to artificial large harbours facing the outer sea has demanded the construction of breakwaters in rougher seas. The vertical breakwater could play a role of importance in this development. To obtain general guidelines for the design of...
master thesis 1997
document
Spanjers, C.M. (author)
Voorstudie Om de leidende rol die de haven van Rotterdam in de wereldhandel heeft te kunnen handhaven is het noodzakelijk voor de komende decennia ruimte te creeren in de nabijheid van de haven. Dit kan door het aanleggen van een tweede Maasvlakte, een landaanwinning in zee. Het is mogelijk gebleken deze Maasvlakte 2 technisch, morfologisch,...
master thesis 1997
document
Verweij, A.P. (author)
Vertical breakwaters are used in the design of harbours to create a protective area. This protective area can be an approach channel or the harbour itself. Because of large new projects, such as Maasvlakte 11 in the Netherlands and the increasing sizes of ships, many harbours have to be placed in deep water. Deep water requires higher...
master thesis 1997
document
Vink, H.A.T. (author)
The need for coastal structures, such as breakwaters, at great water depths is rapidly increasing as a result ofthe increasing draught of large vessels and off-shore land reclamations which can, for instance, be used for the benefit of the expansion of harbours and related industrial activities. In water depths greater than approximately 10 m...
master thesis 1997
document
Schols, N.N.E. (author)
In deze studie zijn voor een fictieve golfbreker lay-out in relatief ondiep water de totale projectkosten tijdens de geplande levensduur van een conventionele stortstenen golfbreker, een caissongolfbreker en een samengestelde golfbreker vergeleken. De totale golfbrekerlengte van deze lay-out is circa 4000 m en strekt zich uit tot in een...
master thesis 1997
document
Berkhout, B.M. (author)
Volgens het ontwerp van deze combinatie wordt de Westerschelde Oever Verbinding uitgevoerd als een geboorde tunnel, bestaande uit twee buizen met een uitwendige diameter van 11.30 meter. Vanuit de startschacht nabij Terneuzen wordt de tunnel onder de hele Westerschëlde door naar Zuid-Beveland geboord. Even ten westen van Ellewoutsdijk wordt de...
master thesis 1995
document
Vis, C.L. (author)
The growing need for breakwaters in deep water due to the increasing draught of large vessels draws the attention to caisson breakwaters. These monolithic structures are more economical compared to rubble mound breakwaters. Especially in deep water lower construction and maintenance costs and considerable savings in construction time can be...
master thesis 1995
document
Bellis, J.C.G. (author)
In de Amsterdamse regio wordt de groei van het autoverkeer een steeds groter probleem. Eén van de oplossingen hiervoor wordt gezocht in uitbreiding van het metro/sneltramnet. De aanleg van de Noord-Zuidlijn maakt onderdeel uit van deze plannen. Deze Noord-Zuidlijn gaat de openbaar vervoersverbinding vormen tussen Amsterdam-Noord, het...
master thesis 1995
document
Turnhout, P.J. (author)
Ontwerp voor een variant van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. De variant in de vorm van een Caission is uitgewerkt in dit rapport. Tevens is een onderzoek gedaan naar het effect van Scheepsaanvaringen met dit caisson.
master thesis 1994
document
Bruns, J.W.F. (author)
Na dimensionering van een rubble mound-ringdijk en een caissonringdijk voor de 100-jaar-golf in Sector I worden de goede punten van deze twee gecombineerd tot een derde ontwerp, nl. een caisson op een grinddijk. Deze drie alternatieven worden met elkaar vergeleken. Na keuze van de meest geschikte constructie wordt het ontwerp verder uitgewerkt...
master thesis 1984
document
Bosselaar, G.J. (author)
Aan de westkust van Zuid Korea, 60 km. ten zuiden van Incheon, ligt rond de Asan Baai een gebied, dat door de Koreaanse regering is bestemd voor grootschalige industriele ontwikkeling, zie fig. 1.1. Centraal in deze plannen staat de afsluiting van de Asan Baai. Achter de geplande afsluiting, die voorzien zal worden van een schutsluis, is een...
master thesis 1982
document
Vermeer, A.C.M. (author)
Bij een gravity structure kunnen we een viertal fasen onderscheiden met betrekking tot de stabiliteit. a. tijdens de bouw b. tijdens het transport naar lokatie c. tijdens het afzinken d. tijdens de produktie Wat de stabiliteit tijdens het afzinken betreft kan worden opgemerkt dat het moment, dat het dak van het caisson onder water verdwijnt een...
master thesis 1975
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 18 of 18)