Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 2 of 2)
document
Bornauw, M. (author), De Mulder, T. (author)
Het erosiegedrag onder invloed van een uniforme stroom van een bodemmengsel bestaande uit 80% fijn zand en 20% slib (hoofdzakelijk kaoliniet), wordt bestudeerd in een grote en een kleine retournerende goot. De resultaten van de erosieproeven in de kleine goot worden vergeleken met deze in de grote goot, gebruik makend van hetzelfde zand...
master thesis 1990
document
Oudmaijer, K. (author)
Bij het verwerken van klei door een cutterzuiger treedt veelal het verschijnsel op, dat losgesneden kleibrokken tijdens het transport in de leiding nauwelijks oplossen, óf een bepaalde afstand nodig hebben om op te lossen. Het benodigde vermogen voor het transport van nauwelijks oplossende klei is aanzienlijk hoger dan voor opgeloste klei. Het...
master thesis 1985