Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 2 of 2)
document
Bornauw, M. (author), De Mulder, T. (author)
Het erosiegedrag onder invloed van een uniforme stroom van een bodemmengsel bestaande uit 80% fijn zand en 20% slib (hoofdzakelijk kaoliniet), wordt bestudeerd in een grote en een kleine retournerende goot. De resultaten van de erosieproeven in de kleine goot worden vergeleken met deze in de grote goot, gebruik makend van hetzelfde zand...
master thesis 1990
document
De Bruyn, C.A. (author)
Onder invloed van stroming en golven ontstaat er rond een platformpaal, die in een zandbodem geplaatst is, een ontgrondingskuil. De diepte van deze kuil is bij stroom alleen ongeveer gelijk aan 1.5 x de paaldiameter. Bij stroom in combinatie met korte golven wordt de kuil ondieper, terwijl de kuil bij de combinatie van stroom en brekende golven...
master thesis 1988