Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 1 of 1)
document
De Bruyn, C.A. (author)
Onder invloed van stroming en golven ontstaat er rond een platformpaal, die in een zandbodem geplaatst is, een ontgrondingskuil. De diepte van deze kuil is bij stroom alleen ongeveer gelijk aan 1.5 x de paaldiameter. Bij stroom in combinatie met korte golven wordt de kuil ondieper, terwijl de kuil bij de combinatie van stroom en brekende golven...
master thesis 1988