Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 6 of 6)
document
Dijkstra, S.D. (author)
The graduation thesis focuses on providing insight in the consequences of subsiding ground on soil anchors. With the years, the bars of an anchored sheet pile walls for example, can be unfavourably loaded due to subsiding soil. As a result of these lateral loads, the bar will deform and elongate, causing the stresses to increase. The...
master thesis 2015
document
Dijkstra, R.J. (author)
Het Prinses Margrietkanaal is in de huidige situatie een klasse IV kanaal. Men is momenteel bezig met het opwaarderen van dit kanaal tot klasse V kanaal. Dit gebeurt door tijdens periodiek onderhoud extra baggerwerk uit te voeren. Er zijn dan ook een achttal alternatieven ontworpen voor een klasse V kanaal die als basis voor het ontwerp van een...
master thesis 1988
document
Dijkstra, T. (author)
Dit rapport is de weergave van een ontwerpproces van een overlaat. Stap voor stap is gekomen tot een goed ontwerp van die overlaat. De overlaat is opgenomen in een dam rond een reservoir en dient om de waterstanden in het reservoir te beheersen en om een teveel aan water in de regentijd te lozen op de rivier. Deze rivier is de Hadejia River in...
master thesis 1985
document
Dijkstra, G. (author)
In Nicarugu kampt men met grote drinkwaterproblemen. Tijdens een voorstudie in 1984 is de drinkwatersituatie geinventariseerd. In dit afstudeerwerk wordt een studie gedaan naar wateropslagalternatieven, een geschikte damlocatie en ontwerpcriteria voor een aarden dam, alsmede een beschouwing van enkele ontwerpaspecten van een gekozen gabondam...
master thesis 1986
document
Dijkstra, Y.M. (author)
Numerical modelling for environmental flow applications, such as for rivers, lakes, estuaries and coastal flows, faces a trade-off between the numerical accuracy and the required computation time. This trade-off results in grids which typically contain 10 to 100 layers in the vertical direction. Such a grid resolution poses severe limitations to...
master thesis 2014
document
Bosman, G. (author), Dijkstra, O. (author), Gilding, C. (author), Van der Hoeven, T. (author), Langedijk, J. (author), Trung, L.H. (author), Louwersheimer, W.F. (author), Maaskant, B. (author), Van der Sande, M. (author), De Waal, R.J. (author), De Wit, A. (author), Zweers, S. (author)
For the course CT5318 a trip is made to Varna, Bulgaria, where hydraulic measurement s on the beach and the coastal structures are executed by the students. This report describes the measured data, the used methods and the technical interpretation of the results. All the data was processed in Varna and analysed once returned in the Netherlands....
student report 2005
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 6 of 6)