Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 8 of 8)
document
Dekens, B. (author), Meerdink, L. (author), Meijer, G.J. (author), Sirks, E. (author), Van Vliet, R. (author)
The area around Ho Chi Minh City (HCMC) faces flooding and salt intrusion problems. Flooding problems are caused by intensive rainfall in the city, high river discharges and high tides on sea. Dr. Hoc, the vice-minister of MARD (Vietnamese Ministry of Agriculture and Rural Development) proposed to construct a hydraulic structure downstream of...
student report 2011
document
De Rooij, D. (author), Dessens, M. (author), Lansen, J. (author), Meijer, M. (author), Muilwijk, M. (author), Raaijmakers, T. (author), Serra Ribas, O. (author), Smits, R. (author), Van Rooijen, D. (author), Veenstra, E. (author), Versmissen, K. (author)
A series of hydraulic measurements were carried out during the field trip, ranging from beach profiles to wave data collection and suitability of stones from local quarries for hydraulic purposes. In chapter 2 something is told about the tetrapods. At Sunny Day Beach in St. Constantine some sightseeing has been done on a breakwater. The quality...
student report 2003
document
Veenstra, E. (author), Versmissen, K. (author), Meijer, M. (author), Muilwijk, M. (author), Groenendaal, E. (author)
Havana City is situated on the north coast of the Republic of Cuba, the largest island in the Caribbean Sea. Because of Spanish and African influences Havana is one of the most picturesque cities of the western hemisphere. In the 18* and 19* century a part of the city that lies adjacent to the sea, the Malecón, has developed until today into a...
student report 2003
document
Meijer, D.G. (author)
In river engineering problems information on discharges and water levels is essential for many reasons. For irrigation and drinking water purposes it is very important to know how much water can be extracted from a river. Managers of waste water stations need to know how much they can release without exceeding the norms, and information on flood...
master thesis 1992
document
Meijer, G.J. (author)
In het vakgebied van de kust waterbouwkunde wordt o.a. studie verricht naar de beweging van de kustlijn als gevolg van zandtransporten in het gebied rond de kustlijn. Daarin zijn te onderscheiden, transport loodrecht op de kust(dwarstransport) en transport parallel aan de kust(langstransport). Zandtransport wordt globaal veroorzaakt door de...
master thesis 1988
document
Meijer, E.V. (author)
Dit verslag bevat de resultaten van onderzoek verricht naar watersprongen in hooggeconcentreerde zandwatermengselstromingen, ook mengselsprongen genoemd. Deze mengselsprongen treden op tijdens een horizontale zandsluiting op het bovenwaterstort. Een beschrijving van een bovenwaterstort, d.w.z. wat zijn de relevante stortparameters en hun...
master thesis 1987
document
Meijer, E. (author)
Deel 1 Vooronderzoek - funktionele maatvqering - beroepsvaart - pleziervaart Deel 2a: Schutsluis - lay-out - funktionele onderdelen - vul- en ledigsysteem - afsluitmiddelen Deel 2b: Schutsluis - schutkolk Deel 2c: Schutsluis - sluishoofden - diversen - kostenvergelijking Bijlagen
master thesis 1986
document
Meijer, M. (author)
Het doel van dit constructieve hoofdontwerp is, te onderzoeken welke constructie elementen aanwezig zijn; te bepalen hoe deze elementen samen de constructie als geheel vormen en de verschillende elementen globaal te dimensioneren. Hierdoor kan dan een wat duidelijker beeld verkregen worden van deze, voor Nederland wat ongebruikelijke,...
master thesis 1980
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 8 of 8)