Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 8 of 8)
document
Ten Ham, D. (author), Henrotte, J. (author), Kraaijeveld, R. (author), Milosevic, M. (author), Smit, P. (author)
The ongoing erosion of the Negril Beach has become worse the past decade. In most places along the coast line, the beach will be gone in approximately 10 years. This will result in a major decrease of incomes that are made by the local tourist sector. To prevent the erosion this study has been performed to find a feasible and affordable solution...
student report 2006
document
Smit, S.B. (author)
New developments in the design of off-shore harbours, involving land reclamation and the use of large vessels (draughts larger than 10 meter) have made it necessary for breakwaters to be constructed in deeper water. In deep water, vertical caisson breakwaters have been found to provide better economical solutions than rubble mound breakwaters,...
master thesis 1999
document
Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author)
DEEL 1: THEORETISCH VOORONDERZOEK In oktober 1994 zal in het natuurgebied het Zwin een experiment worden uitgevoerd, waarin de stroomgatontwikkeling in een dijk zal worden onderzocht. Doel van het project is een verificatie van de geometrie van het stroomgat (de bres) tijdens de eerste fasen van bresgroei zo dicht mogelijk bij schaal één- op-één...
master thesis 1995
document
Smit, M.G. (author)
Bij het ontwerpen van het kanaal is men in het verleden veelal uitgegaan van de hydraulische belasting als gevolg van de grenssnelheid waarmee een maatgevend schip in een kanaal kan varen. Men kan echter beter uitgaan van het maximum vermogen van de schepen. Dit levert, in combinatie met de afmetingen van het kanaal en de maatgevende schepen,...
master thesis 1988
document
Smit, E.S.P. (author)
In deze notitie wordt in beginsel een beschouwing gegeven van de invloed die zeegaten hebben en hadden op het Hollandse kustlijnbeeld. De resultaten van dit onderzoek dienen een onderdeel te vormen van een sediment langs- en -dwarstransportmodel voor de gehele Hollandse kust. In dat kader leek het de auteur bij de aanvang van het huidige...
master thesis 1987
document
Smit, E.S.P. (author)
In deze notitie wordt getracht met behulp van een eenvoudige mathematische modellering een antwoord te geven op de vraag welke rol het sedimentdwarstransportproces langs de Hollandse kust (van ongeveer Monster in het zuiden tot Bergen in het noorden) sinds het begin van de periode van de grote kustuitbouw (ca. 5.000 C14-jaren Before Present) kan...
master thesis 1987
document
Smit, J.P. (author)
Voor de Delflandse kust zijn vele plannen ontwikkeld ten behoeve van kustuitbreiding, gedacht moet worden aan "Nieuwduinen" van de Stevingroep, "Dorp in Zee" van Polyzathe en "Westduinen" van Cadèl en Ten Velden. Het Zuid-Hollandse Statenlid R.E. Waterman lanceerde een plan dat alle voorgaande plannen omvat. Dit is de gedachte van een "integraal...
master thesis 1984
document
Smit, H.R. (author)
De problemen van Venetië vallen in 3 groepen uiteen. Er moeten maatregelen genomen worden tegen een eventuele stormvloed, tegen de vervuiling en de gebouwen verkeren in een zeer slechte staat. In het hoofdonderzoek wordt een constructie gedimensioneerd tegen een eventuele stormvloed.
master thesis 1976
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 8 of 8)