Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 9 of 9)
document
De Vries, P.A.L. (author)
In response to the devastation caused by Hurricane Ike to the Galveston Bay Area, Texas, United States in September 2008, several proposals emerged to protect the region against future storm surges. One of them is a coastal spine called the ’Ike Dike’. A challenge for this 160 km [100 mi] long flood protection is to cross Bolivar Roads, a 2.8 km...
master thesis 2014
document
De Vries, P. (author), Brouwer, M. (author), Bresser, G. (author), Lavies, H. (author), Moen, J. (author)
The objective of the project is to ‘develop a financially- and technically feasible development strategy for the Port of Walvis Bay, taking account of the uncertainties of future events’. As there is a high degree of uncertainty in the future demands for services, the attention is focussed on designing a development strategy that maximizes the...
student report 2012
document
De Vries, B.B. (author)
During a storm dunes erode and provide sediment to the beach. The foreshore rises and the wave height decreases. Subsequently the wave-induced water level setup increases. Seawalls do not erode. The waves in front of the seawall remain high throughout the storm and the wave-induced water level setup hardly changes. Over a dune-dike connection a...
master thesis 2011
document
Arnold, E. (author), Bonnes, J. (author), Breugem, A. (author), Cuypers, K. (author), Eijnthoven, E. (author), Van Haaren, D. (author), Kemerink, J. (author), Van der Mark, R. (author), De Vries, G. (author), De Wit, S. (author)
This report was written for the subject "Fieldwork Coastal Engineering". This subject was held for the first time in October 2002. The exercise was carried out in the Bulgarian city Varna and its surroundings out from October 6 to October 14. This report has the following structure. First, there is a journal in which the activities we undertook...
student report 2002
document
De Vries, M.J. (author)
Flooding of an area can be described mathematically and by the use of scale models. The different flow regimes can be discerned using the scale model and then these regimes can be modelled using mathematical relations. This mathematical description can then be used to design simulation computer code for such a flooding. The first part ofthis...
master thesis 1999
document
De Vries, J.F. (author)
In scheepvaartkanalen worden er steeds meer natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dit zijn oevers die bestaan uit een vooroever en een daarachter gelegen natte strook of plasberm. In de vooroever zitten openingen die dienen om vers water vanuit het kanaal naar de natte strook te laten stromen om ongewenste effecten van stilstaand water te...
master thesis 1998
document
De Vries, H.A. (author)
In dit afstudeerverslag wordt het hoogwater probleem in en rondom Kuching besproken. Er waren drie locatie' s gegeven waar een hoogwaterkering gebouwd zou kunnen worden. Er is eerst een globale locatiekeuze gemaakt. Omdat de gekozen locatie een uitgestrekt gebied betrof en er binnen deze locatie geen definitieve locatie aangewezen kon worden is...
master thesis 1990
document
Kraaijenbrink, H.A. (author), De Vries, W.A. (author)
Door de Rijkswaterstaat, het Waterloopkundig Laboratorium, de Technische Hogeschool en nog enkele andere onderzoek instituten wordt samengewerkt in het kader van het Toegepast Onderzoek Waterstaat. Het onderzoek gebied omvat een groot aantal aspecten van de Waterbouwkunde, zoals grondmechanica, waterbeheer, waterbeweging, sedimenttransport en...
master thesis 1976
document
De Vries, J.G. (author)
Er wordt een programma geschreven voor de berekening van een twee-dimensionale getijberekening. De bewegingsvergelijking en de continuiteitsvergelijking worden helemaal uitgeschreven.
master thesis 1972
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 9 of 9)