Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 4 of 4)
document
Van der Linde, P. (author)
During the fall of 2003, an extensive measurement campaign called the “Nearshore Canyon Experiment” (NCEX) was set up along the coast of La Jolla, California. The project site covered an area in which two submarine canyons are located, respectively La Jolla and Scripps Submarine Canyon. Over 20 institutions collaborated on recording the...
master thesis 2010
document
Van der Linde, J.P. (author)
Two dimensional physical model tests are executed with Xbloc armour units on low crested structures to answer the objective. On the basis of findings in the literature study it can be expected that the stability of the Xbloc elements on low-crested breakwaters is a function of crest freeboard and crest width. The crest freeboard (Rc/Dn) varied...
master thesis 2009
document
Van der Linde, A.A. (author)
Vrij meanderende rivieren veroorzaken grote problemen voor de aangrenzende gebieden, vanwege de vaak onvoorspelbare en onverwachte veranderingen in de oeverlijnen in betrekkelijk korte tijd. Een van die rivieren is de Tana-rivier in Kenia, waarvan de benedenloop door z'n sterk meanderende. karakter een bedreiging vormt voor diverse in cultuur...
master thesis 1985
document
Van der Linde, A.A. (author)
In dit rapport zal worden gekeken naar de mogelijkheden van 2-baksduwvaart op de Gelderse IJssel, waar op het ogenblik alléén éénbaksduwvaart plaatsvindt. Waar in lit. [1]slechts een beschouwing plaatsvond over duwvaart op de Gelderse IJssel tussen Westervoort en Zutphen zal hier worden gekeken naar een onderdeel van het traject Zutphen-Zwolle,...
master thesis 1984
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 4 of 4)