Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 7 of 7)
document
Dekker, M. (author), Leijnse, T. (author), Simonse, J. (author), Van Westen, B. (author)
This main objective of this report is to find the cause of the erosion problem and to design a solution for the problematic situation in front of the Iberostar Varadero Hotel, Cuba. This hotel is situated in the eastern part of the Peninsula of Hicacos. For almost 40 years erosion problems are present at this location and need direct attention....
student report 2017
document
Dekker, M.J. (author)
Suction caissons are a type of offshore foundation that allow for fast and noise-free installation and decommissioning of offshore structures. They have been used for 30 years in the oil and gas industry and are also becoming more common in the offshore wind sector as a promising way to cost reduction, both for foundations of single turbines and...
master thesis 2014
document
Dekker, R. (author)
This master's thesis is written using data from experiments performed in the framework of the Human Capital and Mobility program of the European Union. Six universities work together to solve some of the unknown aspects related to the use of submerged breakwaters along sandy coasts. In this study data from 2DV tests carried out in Delft and...
master thesis 1996
document
Dekker, R.M. (author)
De haven van Freeport, Texas, zal in de komende jaren te maken krijgen met een toenemende aanvoer van ruwe olie. De bestaande haven is hierop niet berekend. Er kunnen slechts tankers tot 40.000 DWT worden ontvangen, terwijl er gerekend moet worden op schepen van 125.000 DWT. Hiervoor zal een nieuwe oliehaven moeten worden aangelegd. Uit een...
master thesis 1986
document
Dekker, R.M. (author)
Voor de alternatieve dwarsprofielen van de stortstenen offshore golfbreker van Freeport, Texas, is op grond van een kostenminimalisatie een definitief ontwerp bepaald. Dit is gedaan vanuit de optiek van de opdrachtgever voor wie de volgende kosten van belang zijn: - bouwkosten en schadekosten tijdens de bouw - gekapitaliseerde schadekosten na de...
master thesis 1986
document
Dekker, R.M. (author)
In deze studie zal worden getracht de bevindingen van Seelig te testen en een bijdrage te leveren aan de kennis over het kruinbreedte-effekt.
master thesis 1986
document
Dekker, H.R.E. (author)
Bij het beoordelen van de veiligheid die een bestaande(rivier)dijk biedt tegen inundatie speelt het faalmechanisme " macro-instabiliteit van het binnentalud " vaak een belangrijke rol. Indien, in een probabilistische benadering, de bijdrage van dit faalmechanisme aan de totale faalkans van het systeem te groot geacht wordt, zal dit in de...
master thesis 1986
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 7 of 7)