Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 5 of 5)
document
Athanasiou, P. (author), Caichac Avilés, D. (author), de Vito, L. (author), Diamantidou, E. (author), Enschedé, M. (author), Kemper, A. (author), Azimi bin Kamaluddin, A. (author), Klaver, S. (author), Komen, R. (author), Koster, P. (author), Lange, L. (author), Lanphen, S. (author), Tian, Y. (author), Speranzini, B. (author), van der Graaf, O. (author), van Tilburg, I. (author)
Since 2003 there is a cooperation between the Hydraulic Engineering department of Delft University of Technology and Bulgarian universities. The cooperation focusses on exchange of knowledge and the development of the coast in the area of Varna. Dutch and Bulgarian students get the possibility to gain experience in data collecting, processing...
student report 2017
document
Van den Bos, W. (author), Klaver, E. (author), Koster, L. (author), Uelman, E. (author)
Op dit moment spelen in Provincie Zuid-Holland twee belangrijke landuitbreidingsprojecten, te weten de Tweede Maasvlakte en Nieuw-Holland.Om tot een ontwerp van Nieuw-Holland te komen is er gekeken naar de functies en de interacties. In de functionele analyse is allereerst gekeken naar welke functies er behoefte bestaat. De belangrijkste...
student report 2004
document
Koster, G. (author), Willemsen, M. (author)
In het vooronderzoek is voorbereidend werk gedaan voor het ontwerp van de Ro-Ro-haven. In het voor u liggende rapport staat beschreven hoe dit ontwerp verder is uitgewerkt. In het eerste hoofdstuk wordt een inventarisatie gemaakt welk type schip er voor dit specifieke Ro-Ro-vervoer ingezet moet worden. Na de te vervoeren lading in hoofdstuk 3 te...
master thesis 1985
document
Koster, M.J. (author), Stive, R.J.H. (author)
Deel I: Selectie en analyse van de te onderzoeken golfcondities Deel II: Het registeren van de oppervlakte-uitwijkingen, de drukken en de snelheden van regelmatige golven Deel III: Na het voorbereidende werk in de rapporten no.1 en no.2 is het moment aangebroken dat een definitieve beslissing genomen moet worden welke golfcondities, d.w.z. een...
master thesis 1980
document
Koster, M. (author), Stive, R. (author)
Summaries of references on beach nourishment.
master thesis 1980
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 5 of 5)