Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 6 of 6)
document
Verbeek, G. (author)
In diverse waterbouwkundige kunstwerken komen één of meerdere beweegbare afsluitmiddelen voor. Deze elementen vertonen een grote variatie in vorm, grootte en bewegingsrichting. Doel van de studie is om een opzet te maken voor een algemene en voor eerst globale ontwerpstrategie t.b.v. de keuzebepaling van deze afsluitmiddelen. Bij de...
master thesis 1983
document
Verbeek, G. (author)
Dit rapport is het resultaat van een studie over de mogelijkheden van hoogwaterbestrijding op de Nam Mun, een rivier in Thailand. Daarbij is tevens rekening gehouden met de behoefte aan irrigatiewater voor landbouwgebieden in het stroomgebied van deze rivier. De Nam Mun is een zijrivier van de Mekong, gelegen in het noordoostelijke deel van...
master thesis 1983
document
Saathof, L.E.B. (author), Verbeek, L.B. (author)
De afsluiting van de Zuiderzee had als voornaamste doel het creeren van. een zoetwatermeer, waarin gemakkelijk nieuwe landbouwgronden te verkrijgen waren. De afsluiting had tevens een gunstig effect op de veiligheid tegen overstromingsgevaar van de omliggende gebieden. Deze werden nu niet meer bedreigd door hoog opgestuwd zeewater (vooral bij...
master thesis 1978
document
Saathof, L.E.B. (author), Verbeek, L.B. (author)
Ontwerp van een balgstuw bij Ramspol.
master thesis 1978
document
Verbeek, J.P. (author)
In het kort is het doel van dit onderzoek het verdiepen van het inzicht in het verloop van waterstanden en afvoeren in een gedeelte van de rivier de Dinkel gedurende het passeren van een hoogwatergolf en de invloed van verbeteringswerken hierop.
master thesis 1976
document
Saathof, L.E.B. (author), Verbeek, L.B. (author)
Het onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd: 1. Door ijking is gebleken, dat het model vrij betrouwbaar is, voor zover kon worden nagegaan uit de waterstanden. Er zijn ten tijde van de ijking geen snelheden in het prototype gemeten. 2. Bij snel (in enkele uren) tót een bepaalde waarde toenemende windsnelheid ontstaat op het meer een...
master thesis 1976
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 6 of 6)