Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 7 of 7)
document
Vos, G.J. (author)
Many breakwater projects start with the selection phase which consists of the consideration of alternatives. These breakwaters are required to protect ports, banks and habitat areas from significant wave action. Moreover, upcoming Design & Construct contracts drive contractors to perform the consideration of alternatives and design themselves....
master thesis 2016
document
Cats, G. (author), Disselkoen, M. (author), Galema, A. (author), De Greef, J. (author), Habets, C. (author), Van Loon, P. (author), Olij, D. (author), Oujamaa, I. (author), Rijsburger, S. (author), Stuij, S. (author), Treffers, J. (author), Tuinhof, T. (author), Veraart, S. (author), Versteegt, G. (author), Vos, G.J. (author), Vrolijk, E. (author), Chernaev, H. (author), Nikolova, S. (author), Moinova, D. (author), Karakolev, P. (author)
Sirius Beach and Azalea Beach are beaches situated north of Varna in Bulgaria. The beaches have names of hotels situated at the beach. The hotel owners describe large scale erosion at the beaches over the years. Throughout the years groups of students from Delft have measured the waterline (by GPS) and the cross sections. The beaches are...
student report 2012
document
Vos, G.J. (author)
An overdose of sediment from the Cilalawi River is going into the reservoir Waduk Jatiluhur. This is resulting in the problem of reservoir capacity reduction. With water still coming from different rivers, the future will be inundation. In this matter the recommendation for this problem is check dam(s) and changing land use, stated by the local...
bachelor thesis 2012
document
Vos, O.M.T. (author)
Er wordt uitgegaan van het aangegeven voorkeurstracé. Er wordt geen aandacht besteedt aan een eventueel alternatief tracé. Het project wordt beperkt tot het ontwerp van een alternatieve aanleg voor lange baanvakken, inclusief de bijbehorende kunstwerken. Speciale kunstwerken ter plaatse van kruisingen met rivieren en kanalen worden niet nader...
master thesis 1993
document
Vos, M.J. (author), Groenveld, R. (author)
Het IJmond- gebied omvat de haven van Amsterdam, het Noordzeekanaal en de sluizen van IJmuiden. De probleemstelling richt zich op de planningsmethodiek voor de afwikkeling van de scheepvaart in dit gebied. Het afstudeerproject (in opdracht van DGSM) betreft het ontwikkelen van een simulatiemodel waarin de gehanteerde planningsmethodiek opgenomen...
master thesis 1991
document
Vos, M.J. (author)
Deelontwerp met detailberekeningen van de kademuur van de te ontwerpen Zeekade aan de Noordzijde van de Britanniëhaven te Rotterdam. Ontwerp van de damwand, de trek- en drukpalen en de dimensies van een L-vormige ontlastvloer.
student report 1988
document
Vos, M.J. (author)
De behandelde energieanalyse, over het totaal van arbeidsprocessen, van een asfaltgepenetreerde stortsteenglooiing beteft een studie, die is verricht, binnen van tevoren te definieren grenzen van materiaal stromen in de diverse processen - van winning van grondstoffen, transport en overslag van grondstoffen c.q. halffabricaten tot de...
master thesis 1987
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 7 of 7)