Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 1 of 1)
document
Hamer, D.G. (author), Hamer, F.C. (author)
Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in welke mate golven worden gegenereerd als gevolg van golfoverslag over een dichte damkonstruktie. Daarbij is zowel amplitude- als frekwentie-informatie van belang. Getracht wordt een relatie te vinden tussen de inkomende golven en het gegenereerde golfbeeld achter de dam.
master thesis 1979