Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 3 of 3)
document
Laboyrie, J.H. (author)
Onder invloed van een permanente stroom treedt er onder bepaalde condities zandtransport op. Bij golven treedt (naast het langstransport) ook zandtransport op tegen of in de golfrichting (dwarstransport). In tegenstelling tot permanente stroom verandert echter steeds de richting van beweging. In een halve periode wordt het zand in de ene...
master thesis 1983
document
Vellinga, P. (author)
Proeven in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica naar zandtranport in golven. Focus op de invloed van stoorgolven (gebonden golven) o.a. door reflectie in de goot.
master thesis 1975
document
Van Hijum, E. (author)
Het gedrag van zand onder korte lopende golven bli,jkt te worden bepaald door de golfdimensies, golfvorm en het opgewekte ribbelpatroon. Het resulterende zandtransport kan zowel positief als negatief van teken zijn. In deze studie wordt een methode beschreven, die het mogelijk maakt de grootte en richting van het zandtransport in plaats en tijd...
master thesis 1975