Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 4 of 4)
document
De Gelder, A. (author)
De Westerschelde is een complex estuarium waarin natuurlijke ontwikkelingen, menselijk ingrijpen en hydrodynamica elkaar beinvloeden. Voor het beheer van dit gebied worden o.a. numerieke rekenmodellen toegepast om de water- en sedimentbeweging in de Westerschelde te simuleren. Met behulp van het softwarepakket FINEL is een horizontaal twee...
master thesis 1996
document
Zimmermann, N. (author)
The Westerschelde estuary in the South-West of the Netherlands displays two meandering flood and ebb channels separated by shoals. The system of flood, ebb channel and shoal between two channel crossings form a morphological cell. The stability of the serial cell system formed by the Westerschelde is important for the navigation route to the...
master thesis 2009
document
Blacquière, A.R. (author)
In het kader van een afstudeerproject is een studie verricht naar de morfologische ontwikkeling van de Westerschelde sinds 1650 volgens eendimensionale rekenmodellen. De validatie van dit soort modellen is namelijk een probleem. Van de Westerschelde bestaat weliswaar een groot aantal meerdimensionale modellen, maar door de grote hoeveelheid aan...
master thesis 1998
document
Groenewoud, M.D. (author)
Onderdeel van dit project is het simuleren van het morfologisch gedrag van ren van de drempels, de Drempel van Hansweert, met een morfologisch computermodel. Dit verslag beschrijft de eerste van twee fasen van dit projekt waarin de modelbouw en de simulatie van de huidige situatie wordt beschreven. In de tweede fase zullen diverse...
master thesis 1997
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 4 of 4)