Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 20)
document
Van der Wildt, H. (author)
Due to increasing dredging costs, especially in ports and estuaries where the bed often contains contaminated substances, an increased tendency is observed to the investigation for more structural solutions to prevent deposition. Before however applying such engineering schemes a thorough knowledge of the sediment dynamics is needed. In the...
master thesis 1998
document
Chandramohan, P.V. (author)
In an estuary, the confluence of fresh water of upland rivers with salt water from the sea gives rise to a complex regime of flow pattern due to the difference in densities of the two liquids of about 2.5%. Vhen the estuary is stratified, the heavier salt water which dives underneath the lighter fresh water extends as a long wedge far into the...
master thesis 1989
document
Tamboezer, J.P. (author)
The port of Kandla, which is situated in the north west of India and is subject to a large tidal variation of about 5 metres, is preparing a major expansion plan. The capacity of the harbour will be increased in two ways. Firstly the construction of several berths and jetties will allow more ships to be handled on a yearly basis. Secondly...
master thesis 2002
document
Pubben, S.G.T. (author)
Estuaries are complex systems that show a variety of hydrodynamic conditions. These conditions are influenced by bathymetry, geometry, climate characteristics, interacting fresh and salt water flows, and mixing effects caused by winds and wind-waves. The interaction between fresh and salt water flows in combination with mixing effects caused by...
master thesis 2017
document
Tönis, I. (author)
Het Haringvliet is een zeegat dat deel uitmaakt van het Deltagebied. Vanaf 1950 zijn er een aantal grote ingrepen gedaan in de monding van het Haringvliet, zoals de aanleg van de Maasvlakte en de Slufterdam en de bouw van de Haringvlietdam met spuisluizen. Door deze ingrepen is de hydrodynamische situatie en daarmee de morfologie ingrijpend...
master thesis 2000
document
Rabbers, H.H. (author)
Het Sieperdaschor is ontstaan uit de voormalige Selenapolder, nadat in februari '90 tijdens een zware storm de zomerkade is doorgebroken. Reparatie bleek te kostbaar en daarom is in overleg met Zeeuws Landschap besloten om de dijk niet te herstellen. Dit bood een goede gelegenheid om de ontwikkeling van polder tot schor te onderzoeken. Dit mede...
master thesis 1998
document
Koolen, J.P.A. (author)
This project is situated at the Yangtze estuary in China with Shanghai as its main centre. An Estuary Decision Support System (EDSS) for the Westerschelde exists with different modules on each field of speciality. The Port Development Module (PDM) is a new module for the Yangtze-EDDS and deals with port development in the estuary. The report...
master thesis 1998
document
Van Aarle, R.R.J. (author)
This study is about the effect of outer-delta bottom topographies adaptations on salt water intrusion in estuaries. An increase in salt water intrusion is considered as problematic in a lot of estuaries in the world. Various solutions are developed in the past to reduce salt water intrusion. These solutions have also negative side effects. An...
master thesis 2015
document
Van Holland, G. (author)
Onder de rook van het Rotterdamse havengebied ligt het Haringvliet. Het Haringvliet is het bovenste estuarium van de Nederlandse rivierendelta en is in 1970 met een dam afgesloten. Deze Haringvlietdam is uitgevoerd met spuisluizen. Het gebied aan de zeezijde van de dam, de monding van het Haringvliet, is door deze ingreep sterk veranderd en is...
master thesis 1997
document
Cohen, P.F.D. (author)
Rijkswaterstaat overweegt enkele sluizen in de Haringvlietdam ook bij hoogwater te openen. De dam is een onderdeel van de Deltawerken die als hoogwaterkeringen zuidwest-Nederland bescherrnen tegen overstromingen. De aanleiding van dit plan vorrnen de effecten van de aanleg van de dam op het ecosysteem in het Haringvliet en in de Voordelta. Door...
master thesis 1999
document
De Gelder, A. (author)
De Westerschelde is een complex estuarium waarin natuurlijke ontwikkelingen, menselijk ingrijpen en hydrodynamica elkaar beinvloeden. Voor het beheer van dit gebied worden o.a. numerieke rekenmodellen toegepast om de water- en sedimentbeweging in de Westerschelde te simuleren. Met behulp van het softwarepakket FINEL is een horizontaal twee...
master thesis 1996
document
De Weijze, J.R. (author)
Het volbouwen van Nederland zorgt vandaag de dag voor een vergroting van de aandacht voor ondergronds bouwen. Een manier om ondergronds o.a. verkeers- en spoortunnels aan te leggen is door deze te boren. De overlast voor mensen, bebouwing en natuur wordt op deze manier tot een minimum beperkt. Een belangrijk aspect van tunnels is altijd de...
master thesis 1999
document
Kriele, H.O. (author)
The 5,464 km long Yellow River (Chinese: Huang He) is the second longest river of the Peoples Republic of China. Its source is in Qinghai-Tibet Plateau and empties after serving an agricultural population of over 126 million people in the Bohai Bay. The main characteristic of the Yellow River is the extremely high sediment load which causes the...
master thesis 1996
document
Yu, M. (author)
Existing Shoreline Management Plan (SMP) for Poole Harbour was the first generation produced in 2004, which is before statutory obligations to protect the natural coastline were fully realised. Under the idea of ‘adopting a sustainable policy for the longer-term’, at present the second generation of SMP is being produced. This study was...
master thesis 2009
document
Kerckhoven, J.D.M. (author)
The morphological behaviour of estuaries is complex and at present (1995) not well understood. Ebb and flood channels play an important role in the morphological behaviour of an estuary. In order to get more insight in the morphological behaviour of such systems it is studied whether a 1-D morphodynamic network model gives insight in this...
master thesis 1995
document
Arends, A.A. (author)
Tijdens deze studie zijn de lange termijn ontwikkelingen onderzocht die zullen plaatsvinden in de monding van het Haringvliet als gevolg van verschillende ingrepen, t.w. het doorsteken van de Brielse Gatdam, een uitbreiding van de Maasvlakte en een ander spuibeheer van de Haringvlietsluizen. Daarvoor is eerst een analyse gemaakt van de ingrepen...
master thesis 1997
document
Eikema, B.J.O. (author)
In dit rapport is een onderzoek uitgevoerd naar de morfologische ontwikkeling van het gebied rond de Slufter. De Slufter is een depot voor de berging van verontreinigde baggerspecie uit het benedenrivierengebied en is gesitueerd voor de kust van de Maasvlakte. In de Projectnota/MER (1985) van het Slufterproject zijn voorspellingen gedaan over de...
master thesis 1996
document
Zimmermann, N. (author)
The Westerschelde estuary in the South-West of the Netherlands displays two meandering flood and ebb channels separated by shoals. The system of flood, ebb channel and shoal between two channel crossings form a morphological cell. The stability of the serial cell system formed by the Westerschelde is important for the navigation route to the...
master thesis 2009
document
Blacquière, A.R. (author)
In het kader van een afstudeerproject is een studie verricht naar de morfologische ontwikkeling van de Westerschelde sinds 1650 volgens eendimensionale rekenmodellen. De validatie van dit soort modellen is namelijk een probleem. Van de Westerschelde bestaat weliswaar een groot aantal meerdimensionale modellen, maar door de grote hoeveelheid aan...
master thesis 1998
document
Groenewoud, M.D. (author)
Onderdeel van dit project is het simuleren van het morfologisch gedrag van ren van de drempels, de Drempel van Hansweert, met een morfologisch computermodel. Dit verslag beschrijft de eerste van twee fasen van dit projekt waarin de modelbouw en de simulatie van de huidige situatie wordt beschreven. In de tweede fase zullen diverse...
master thesis 1997
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 20 of 20)