Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 6 of 6)
document
De Lange, M. (author)
The Ecobeach project is a newly invented method to defend the coast against erosion. Ecobeach is a coastal defense system based on the principle of passively draining the beach. This Thesis looks into possible morphological changes induced by the Ecobeach test at Egmond aan Zee performed by Rijkswaterstaat and BAM.
master thesis 2011
document
De Lange, W. (author)
The environmental impacts caused by suspended sediments are an important issue in the environmental impact assessment (EIA) of dredging and reclamation projects. This thesis is restricted to provide insight into the emission of suspended sediment particles due to the release of return water. This water is used to pump dredged material to the...
master thesis 2011
document
De Lange, M. (author)
This report describes the influence of the slope angle of a breakwater slope, the density of the concrete of the Xbloc armour unit, the vertical position of the Xbloc on the breakwater slope and the roughness of the under layer of the breakwater on the extraction force of an Xbloc armour unit. By testing the extraction force, indirectly the...
student report 2010
document
De Lange, P.H.M. (author)
Het doel van dit onderzoek is de invloed te onderzoeken van refractie en diffractie bij zowel langkammige als kortkammige golven bij een haven(-ingang). Dit onderzoek concentreert zich op de invloed van golfvoortplanting nabij een haveningang op golfbeweging in een erachter gelegen havengebied. Er wordt gekeken naar de invloeden van refractie,...
master thesis 1992
document
Van Hemmen, A.J.M. (author), De Lange, W.M.J. (author)
Deel I: Gegeven is het Oostelijk Banjir Kanaal zoals beschreven in "Explanatory note on the design of the Eastern Banjir Cahal", (P.B.J.R., 1974). Gevraagd wordt: Door berekening de sedimentatie in het Oostelijk Banjir Kanaal te schatten naar grootte en naar plaats. Uitgaande van deze schatting moet gezocht worden naar de meest economische...
master thesis 1978
document
De Lange, H. (author)
Bestudeeed wordhthet kustporfiel van een zandige kust, zoals het in een model ontstaat t.g.v. loodrecht invallende golven. Gofhoogte en periode zullen constant in de tijd worden gehouden. Door beperkte afmetingen van het model in kustlangsrichiting, zullen de werkingen in hoofdzaak tweedimensionaal blijven.
master thesis 1965
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 6 of 6)