Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 5 of 5)
document
Ton, A.M. (author)
The use of the detached offshore submerged breakwater (SBW) for coastal protection has an increasing popularity due to its low aesthetic impact on the natural environment. Submerged breakwaters however have only rarely been adopted and therefore its efficacy remains largely unknown (Ranasinghe et al. 2010). Shoreline erosion has been reported in...
master thesis 2017
document
La Gasse, L.C. (author), Van Rooij, M.I.S. (author), Smits, B.P. (author), Ton, A.M. (author), Velhorst, R.L.C. (author)
This report presents a study of the Malecón Tradicional in front of ‘Centro de Havana’ and ‘Havana Vieja’ in the city Havana, Cuba. The objective is to develop a sea defence solution that prevents unacceptable flooding of the hinterland and damage of the Malecón seawall. Implementing the recommended solutions reduces the overtopping sufficiently...
student report 2015
document
Ton, P. (author)
In deze studie is een ontwerp gemaakt van een scheepstrap voor tweebaksduwvaart in het kanaal Bocholt-Herentals (B). Daartoe zijn eerst een aantal alternatieven opgesteld voor deze scheepstrap en wel schutsluis, spaarbekkensluis, lift, dwars- en langshelling en pente d'eau. Van deze alternatieven zijn vervolgens de minimum afmetingen en de voor...
master thesis 1983
document
Ton, P. (author)
Hoofdstuk 2 geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van de waterwegen in de Belgische Kempen en in Nederlands midden-Limburg. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de huidige situatie, voor wat betreft de kanalen, die in aanmerking komen om verruimd te worden en het gebied, waarin zij gelegen zijn. Tevens wordt ingegaan op de zand- en...
master thesis 1983
document
Ton, P. (author)
Deze studie beoogt een beknopt overzicht te geven van het Belgisch binnenvaartwegennet en van het vervoer te water in België. België beschikt over een uitgebreid waterwegennet, bestaande uit een groot aantal kanalen en rivieren. Dit net heeft in de loop van de tijd heel wat uitbreidingen en moderniseringen ondergaan en ook nu nog zijn een groot...
master thesis 1983
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 5 of 5)