Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 4 of 4)
document
Bijl, E. (author)
The erosion problem at the Senegambia area (The Gambia) is the subject of this thesis. The Senegambia area is the largest Tourism developed area which contributes significantly to the economy of The Gambia. In November 2003 Royal Haskoning has constructed a beach nourishment of 1,000,000 m3 as an erosion buffer with a lifetime of 10 to 15 years....
master thesis 2011
document
Bijl, C.A. (author)
Voor het realiseren van een relatief korte oeververbinding gaat de voorkeur in Nederland uit naar het toepassen van een afgezonken tunnel. Dit heeft te maken met de enorme ervaring die er in Nederland is opgedaan met dit type tunnel en de functionele geschiktheid ervan. De methode kent echter ook een aantal nadelen, zoals het grote ruimtebeslag...
master thesis 2004
document
Bijl, W. (author)
In het Noordzeegebied kunnen ook tsunami-golven voorkomen die opgewekt zijn door een aardbeving buiten dit gebied. Met name het zeegebied ten noorden en noordwesten van het Noordzeegebied is in dit verband van belang. In dit noordelijk zeegebied is de kans op een tsunami-opwekkende aardbeving aanmerkelijk groter dan in het Noordzeegebied. M.b.t....
master thesis 1993
document
Bijl, R.A.L. (author)
De Zuid-Willemsvaart, thans een sterk verouderde en in slechte staat verkerende vaarweg zal volgens daartoe ontwikkelde plannen verruimd en gemoderniseerd worden tot een volwaardige klasse IV vaarweg. De huidige situatie, waarin het kanaal middels een traverse het centrum van Den-Bosch doorsnijdt alvorens op de Maas aan te sluiten, is...
master thesis 1988
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 4 of 4)